Manual de instruções Zelmer ZCP2100X

Zelmer ZCP2100X
5.8 · 1
PDF manual de instruções
 · 28 páginas
Inglês
manual de instruçõesZelmer ZCP2100X
5CP2100-002_v03Dane techniczneParametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 15 s.Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem (po 10 cyklach) 35 min. Hałas urządzenia (L
WA
) 68 dB(A).Budowa urządzenia
1
Napęd wyciskarki
a
Sprzęgło
b
Schowek na element wyciskający
c
Pokrywa schowka
d
Przewód przyłączeniowy
2
Miska
e
Dzióbek
3
Sitko
f
Uchwyt sitka
4
Element wyciskający (mały i duży stożek)
5
Pokrywa Element wyciskający składa się z dwóch części (małego i dużego stożka). Duży stożek może być wykorzystany tylko po założeniu na mały.Przygotowanie wyciskarki do pracy (demontaż) Przed pierwszym użyciem rozmontuj wyci-skarkę, umyj części mające kontakt z przetwa-rzanym produktem.
1
Wyciskarkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twar-dym, czystym i suchym podłożu.
2
Zdejmij pokrywę (5) i wyjmij miskę (2) wraz z sitkiem (3).
3
Rozłącz wyżej wymienione elementy.
4
Zdejmij pokrywę schowka (c) i wyjmij element wyciska-jący (4).
5
Rozłóż element wyciskający (4).
Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu i pokrywy schowka) dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po dokładnym osuszeniu przy-stąp do montażu czystych elementów. Nie myj zdemontowanych części w zmywar-kach. Do mycia używaj wody o temp. nieprze-kraczającej max. 60°C.
A
B
Nie pozostawiaj włączonego do sieci
urządzenia bez dozoru.
Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolno-
ści zycznej, czuciowej i psychicz-
nej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącz-
nie pod nadzorem lub po wcześniej-
szym zrozumiałym objaśnieniu moż-
liwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzysta-
nia z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
UWAGA!

Nieprzestrzeganie grozi

uszkodzeniem mienia

Nie przenoś urządzenia podczas pracy.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci gdy urządzenie pracuje.
Urządzenie podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego), o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C.
Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj go pod bieżącą wodą.
Stawiaj urządzenie zawsze na stabilnej, równej i pła-skiej powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać poza krawędź powierzchni, na której stoi urzą-dzenie. WSKAZÓWKA

Informacje o produkcie i wska-

zówki dotyczące użytkowania

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacje symbole graczne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.

Manual de instruções

Veja o manual do Zelmer ZCP2100X aqui, de graça. Este manual está na categoria Extratores de suco e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 5.8. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Zelmer ZCP2100X ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Você tem alguma pergunta sobre o Zelmer ZCP2100X e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Zelmer ZCP2100X dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Zelmer ZCP2100X especificações

Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Zelmer ZCP2100X.

Geral
Marca Zelmer
Modelo ZCP2100X
Produto Extrator de suco
EAN 5900215020075
Língua Inglês
Tipo de arquivo Manual do usuário (PDF)
Gestão de energia
Potência 85 W
Tipo de tomada Tipo C
Características
Sistema antipingos Sim
Cor do produto Black,Transparent,White
Tipo de produto Máquina de sumos
Recipiente de sumo Não
Número de velocidades 1
Suporte anti-deslize Sim
Fácil de limpar Sim
Caixa para polpa Sim ml
Acessórios laváveis em máquina de lavar loiça Sim
Peças laváveis na máquina da loiça Sim
Embalagem
Manual Sim
Jarro Não
Material
Material Plastic,Stainless steel
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Zelmer ZCP2100X abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados