Manual de instruções Quintezz Full HD Dashcam+

Quintezz Full HD Dashcam+
(1)
 • Número de páginas: 3
 • Tipo de arquivo: PDF
 • VIDEO MENU
  Resolution
  FHD 1080P
  1920x1080 /1080i
  144x1080 / 720P
  1280x720/ WVGA
  848x480 / VGA
  640 x480 / QVGA
  320x240
  Video resolution
  Loop Recording *
  Off / 1Minute /
  2 Minutes * / 3
  Minutes
  Cycle recording:
  Saving time of each
  section on SD card
  Exposure
  +2/3 / +1/3 / +0.0 /
  - 1/3/ - 2/3 / -1.0 /
  -4/3 / -5/3 / -2.0
  ALuminance
  adjustment
  Motion Detection * Off *
  Automatic recording
  when movement is
  detected
  On
  Audio
  Off
  Sound recording
  On
  Date stamp
  Off
  Date indication while
  recording
  On
  G-sensor * Off
  Adjust gravity accele-
  ration for activation
  of the G-sensor
  2G
  4G
  8G *
  Button sound
  On
  Off

  We, the undersigned

  Company: TE-GROUP nv

  Address: Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM

  declare, that the following equipment:

  Product Name: Quintezz EC

  -Q35

  Product Type: AC/DC compressor cooler / freezer

  Conforms with the following requirements:

  EN 60335-2-24: 2003 + A11: 2004 + A1: 2005 + A2: 2007

  EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006

  EN 55014-1: 2006

  EN 61000-3-2: 2006

  EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

  EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

  Charging options:
  Connect the device to a computer/laptop using the USB connection cable (4).
  OR
  Plug the device into the included car charger (3) for use in car or truck.
  As soon as the car engine turns on, the device will start recording. The QUINTEZZ
  FULL HD DASHCAM + will now also be charged while recording. When the car charger
  is disconnected from the unit, the QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + will shut down
  automatically and save the files.
  Caution:
  With low battery, the QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + will enter a protection mode.
  Please charge the battery to ensure you can turn on the device and continue to use it.
  QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + can only be used with the supplied 5V (12/24V) car
  power supply. Any other power supply may cause errors and/or permanent damage to
  the device.
  USING MICRO SD CARD (TF) (not included, optionally available)
  See illustration II
  Insert your micro SD card into the SD slot until it clicks into place.
  To remove the micro SD Card, press the card lightly. It is partially ejected allowing
  you to pull the card out.
  With no card in the SD slot, the display will inform you with an ‘Insert micro SD
  card’ message.
  Note:
  1.
  We recommend using a 8GB SDHC micro card (or higher) with class 10 (or higher).
  2. Without SD card, the device will NOT work�Without SD card, the device will NOT work�
  3. If the micro SD card is inserted in a wrong way (difficult to insert), it may damage
  the device and the memory card.
  4. The device will automatically set up the micro SD-card after it’s been inserted.
  VIDEO * IMAGE *
  MICRO
  SD CARD
  1920xFHD
  1080p
  1440 x1080i 1280x 720p
  4032x3024
  12MP
  2592x1944
  5MP
  2048X1536
  3MP
  32GB 576 min 608 min 832 min 16800 36000 65536
  16 GB 288 min 304 min 416 min 8400 18000 32768
  8GB 144 min 152 min 208 min 4200 9000 16384
  * Depends on the brand, model and type (class) of the micro SD card. Data are appro�imate.micro SD card. Data are appro�imate. SD card. Data are appro�imate.
  MOUNTING
  See illustration III
  Slide the DVR unit (1) into the mounting bracket (2).
  Moisten the suction cup, place it on the inside of your windshield and close the cup
  using the lever. We recommend placing the QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + on
  the right side of the rear view mirror.
  Adjust the bracket by using the adjustment knobs.
  Make sure the camera is mounted horizontal for the best view.
  Connect the car charger (3) to the car lighter for power.
  PHOTO MENU
  Timer
  Single / 2S Timer / 5S Timer / 10S Timer
  Resolution
  12MP 4032x3024 / 10MP 3648 x2736 / 8MP 3264 x 2448
  / 5MP 2592x1944 / 3MP 2048x1536/ 2MP HD 1920x1080
  / VGA 640x 480 / 1.3MP 1280x960
  Burst Off
  Burst mode
  On
  Quality
  Fine / Normal / Low
  Sharpness
  Strong / Normal / Soft
  White Balance
  Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent
  Color
  Standard / Black & White / Sepia
  ISO
  Auto / 100 / 200 / 400
  Exposure
  +2/3 / +1/3 / +0.0 / - 1/3 / - 2/3 / -1.0 / -4/3 / -5/3 / -2.0
  Luminance adjustment
  Anti-Shaking *
  Off
  On *
  Quick Review
  Off / 2 Seconds / 5 Seconds
  Date Stamp
  Off / Date / Set Date/Time
  Date indication on photo
  PLAYBACK MENU
  Delete
  Delete One / Delete All
  File removal
  Protect
  Lock One / Unlock One / Lock All/ Unlock All
  File locking
  Set Date/Time
  MM/DD/YY
  DD/MM/YY
  YY/MM/DD
  Auto Power Off * Off */ 1Minute / 3 Minutes
  Automatic power off when use on battery
  Language
  English, Dutch, French, Spanish, Italian, Portuguese, Czech,
  Hungarian, Swedish, Russian, Polish, German, Turkish, Greek
  HZ frequency
  50 Hz / 60 Hz
  Backlight Saver *
  Off */ 3 Minutes/ 5 Minutes/ 10 Minutes*/ 3 Minutes/ 5 Minutes/ 10 Minutes/ 3 Minutes/ 5 Minutes/ 10 Minutes
  Screensaver when use on battery
  Screen rotation
  Off / On
  Format Internal memory / Micro SD card
  In case of problems with your micro SD-card (f.e�. “Memory full”) we recommend formatting your
  card from this menu.
  Default Setting
  Cancel / OK
  Reset to factory settings
  Firmware version
  VIDEO MENU
  Resolutie
  FHD 1080P
  1920x1080 / 1080i
  144x1080 / 720P
  1280x720 / WVGA
  848x480 / VGA
  640 x480 / QVGA
  320x240
  Videoresolutie
  Loop Opname*
  Uit / 1 min. / 2
  min. * / 3 min.
  Cyclusopname: tijd
  van ieder deel op
  de micro SD-kaart
  opslaan
  Belichting
  +2/3 / +1/3 / +0.0 /
  - 1/3 / - 2/3 / -1.0 /
  -4/3 / -5/3 / -2.0
  Manuele instelling
  helderheid
  Bewegingsdetect.* Uit*
  Automatisch
  opnemen wanneer
  er beweging wordt
  gedetecteerd
  Aan
  Audio
  Uit
  Opname geluid
  Aan
  Datumstempel
  Uit
  Weergave datum op
  de opname
  Aan
  G-sensor * Uit
  Instelling
  zwaartekracht
  versnelling voor
  activatie G-sensor
  2G
  4G
  8G *
  Bieptoon
  Aan
  Uit
  FOTO MENU
  Timer
  Eén / Timer 2 sec. / Timer 5 sec. / Timer 10 sec.
  Resolutie
  12MP 4032x3024 / 10MP 3648x2736 / 8MP 3264 x
  2448 / 5MP 2592x1944 / 3MP 2048x1536 / 2MP HD
  1920x1080 / VGA 640x480 / 1.3MP 1280x960
  Serie Uit
  Burst mode
  Aan
  Kwaliteit
  Fijn / Normaal / Laag
  Scherpte
  Sterk / Normaal / Zwak
  Witbalans
  Auto / Daglicht / Bewolkt / Tungsten / Fluorescerend
  Kleur
  Standaard / Zwart/wit / Sepia
  ISO
  Auto / 100 / 200 / 400
  Belichting
  +2/3 / +1/3 / +0.0 / - 1/3 / - 2/3 / -1.0 / -4/3 / -5/3 / -2.0
  Instelling helderheid
  Anti-schok*
  Uit
  Aan *
  Snel bekijken
  Uit / 2 sec. / 5 sec.
  Date Stamp
  Uit / Datum / Datum&tijd
  Weergave datum op de foto
  AFSPEELMENU
  Wissen
  1 wissen / Alles verwijderen
  Verwijdering bestand
  Beveiligen
  1 vergrend. / 1 ontgrend. / Alles vergrend. / Alles
  ontgrend.
  Vergrendeling bestand
  Opties voor het opladen:
  Sluit het apparaat met behulp van de USB-aansluitkabel (4) op een computer/laptop aan.
  OF
  Plug het apparaat in de meegeleverde autolader (3) voor gebruik in een auto/vrachtwagen.
  Zodra de motor van de auto wordt opgestart, begint de camera beelden op te nemen.
  De QUINTEZZ FULL HD DASHCAM + wordt nu tijdens het opnemen ook opgeladen.
  Wanneer de autolader van het toestel wordt losgekoppeld, valt de QUINTEZZ FULL HD
  DASHCAM + automatisch uit en slaat hij alle bestanden op.
  Opgelet:
  Wanneer het batterijlaadniveau laag is, gaat de DASHCAM + in de beschermingsstand
  staan. Laad de batterij op, zodat u het apparaat zeker kunt inschakelen en verder
  kunt gebruiken.
  De DASHCAM + kan enkel gebruikt worden met de bijgeleverde 5V (12/24V)
  autolader anders kan er een defect optreden.
  GEBRUIK VAN EEN MICRO SD-KAART (TF) (niet meegeleverd, optioneel te
  verkrijgen)
  Zie afbeelding II
  Schuif uw micro SD-kaart in de micro SD-sleuf tot ze op haar plaats klikt.
  Druk licht op de micro SD-kaart als u ze uit de sleuf wilt halen. De kaart wordt dan
  gedeeltelijk uitgeworpen, waarna u ze gemakkelijk kunt uitnemen.
  Op het display staat het bericht ‘Micro SD kaart insteken’ wanneer er geen kaart in
  de micro SD-sleuf zit.
  Opmerking:
  1. Wij adviseren het gebruik van een 8GB micro SDHC-kaart (of hoger) met klasse
  10 (of hoger).
  2. Zonder SD-kaart, werkt het toestel NIET�
  3. Als de micro SD-kaart verkeerd wordt ingevoerd (moeilijk om in te voeren), bestaat
  het risico dat het apparaat en de geheugenkaart beschadigd raken.
  4. Het apparaat stelt de micro SD-kaart in nadat ze werd ingevoerd.
  VIDEO* IMAGE*
  MICRO
  SD CARD
  1920xFHD
  1080p
  1440 x1080i 1280x 720p
  4032x3024
  12MP
  2592x1944
  5MP
  2048X1536
  3MP
  32GB 576 min 608 min 832 min 16800 36000 65536
  16 GB 288 min 304 min 416 min 8400 18000 32768
  8GB 144 min 152 min 208 min 4200 9000 16384
  * Afhankelijk van het merk, model en “klasse”type van de micro SD-kaart en bij benadering.
  MONTAGE
  Zie afbeelding III
  Schuif het DVR-toestel (1) op de monteerhouder (2).
  Maak de zuignap vochtig, plaats ze op de binnenkant van de voorruit en sluit de
  zuignap met behulp van de hendel. We adviseren u om de QUINTEZZ FULL HD
  DASHCAM + rechts van de achteruitkijkspiegel op te stellen.
  Stel de beugel in met behulp van de steldraaiknoppen.
  Monteer de camera horizontaal, zodat u het beste zicht krijgt.
  Sluit de autolader (3) op de sigarettenaansteker in de auto aan voor de nodige
  stroom.
  Datum&Tijd
  MM/DD/YY
  DD/MM/YY
  YY/MM/DD
  Autom. uitschakeling** Uit */ 1 min. / 3 min*/ 1 min. / 3 min/ 1 min. / 3 min
  Automatisch uitschakelen bij gebruik op batterij
  Taal
  Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Tsjechisch,
  Hon
  gaars, Zweeds, Russisch, Pools, Duits, Turks, Grieks
  Hz frequentie
  50 Hz / 60 Hz
  Schermbeveiliging**
  Uit */ 3min./ 5min./ 10min.
  Screensaver bij gebruik op batterij
  Scherm draaien
  Uit / Aan
  Formatteren Intern geheugen / Micro SD kaart
  Indien u problemen zou hebben met uw micro SD-kaart (zoals “memory full”) raden we u aan om
  uw kaart via dit menu te formatteren.
  Standaardinstelling
  Annuleren / OK
  Terug naar fabrieksinstellingen
  Firmware versie
  d
  b
  e
  g
  1
  c
  a
  h
  f
  j
  l
  i
  k
  m
  n

  ILLUSTRATION I

  ILLUSTRATION II

  2
  4
  3

  ILLUSTRATION III

Quintezz Full HD Dashcam+

Precisa de ajuda?

Número de perguntas: 0

Você tem alguma dúvida sobre o Quintezz Full HD Dashcam+ ou precisa de ajuda? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e abrangente do problema e sua pergunta. Quanto mais detalhes você fornecer para seu problema e pergunta, mais fácil será para outros proprietários de Quintezz Full HD Dashcam+ responderem adequadamente à sua pergunta.

Veja o manual do Quintezz Full HD Dashcam+ aqui, de graça. Este manual está na categoria Câmaras de Desporto e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 8.4. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Quintezz Full HD Dashcam+ ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Quintezz Full HD Dashcam+ especificações

Geral
Marca Quintezz
Modelo Full HD Dashcam+
Produto Câmara de Desporto
Língua Inglês
Tipo de arquivo PDF

Perguntas Frequentes

Abaixo, encontrará as perguntas mais frequentes sobre Quintezz Full HD Dashcam+ .

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui