Manual de instruções Miele G 4820 SCU

Miele G 4820 SCU
7.5 · 1
PDF manual de instruções
 · 2 páginas
Português
manual de instruçõesMiele G 4820 SCU
Je nach Modell benötigtes
Werkzeug.
Tools required depend on model.
Matériaux requis selon modèle.
Voor het desbetreende model benodigd
gereedschap.
Utensili necessari, a seconda del modello.
Según el modelo, herramienta necesaria.
De acordo com o modelo, ferramentas
necessárias.
Απαραίτητα εργαλεία ανάλογα με το
μοντέλο.
Nødvendig verktøy, avhengig av modell.
Nødvendigt værktøj afhængig af model.
Tarvittavat työkalut (mallin mukaan).
Verktyg som behövs beroende på modell.
Необходимый инструмент, в
зависимости от модели.
Modele göre gerekli aletler.
Narzędzia wymagane w zależności od
modelu.
Dle modelu potřebné nářadí.
Potreban alat ovisi o modelu.
Modelltől függően szükséges szerszám.
Potrebné náradie v závislosti od modelu.
Instrumente necesare în funcţie de model.
Potrebno orodje, odvisno od modela.
Potreban alat, zavisno od modela.
Sõltuvalt mudelist vajaminevad tööriistad.
Atsižvelgiant į modelį pridėti montavimo
įrankiai.
Nepieciešamie darbarīki atkarībā no
modeļa.
Необходимите инструменти са в
зависимост от модела.

de - Montageplan für Unterbau-Geschirrspüler

Bitte beachten Sie diesen Montageplan und lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor der Auf-

stellung - Installation - Inbetriebnahme.

Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

en - Installation drawings for built-under dishwashers

To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher please observe this installation sheet and

read the operating instruction manual supplied with it before it is installed or used for the first time.

fr - Notice de montage pour lave-vaisselle prêts à encastrer

Pour votre sécurité et afin d’éviter d’endommager votre appareil, veuillez suivre les indications de cette

notice et lire le mode d’emploi avant de monter, d’installer ou de mettre en service votre lave-vaisselle.

nl - Installatietekening voor afwasautomaten die onder een werkblad

geplaatst worden

Bekijk dit montageschema en lees de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in

gebruik neemt.

Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt daarmee onnodige schade aan uw apparaat.

it - Schema di montaggio per lavastoviglie da sottopiano

Prima di installare e mettere in funzione la lavastoviglie, leggere assolutamente le istruzioni per l’uso e

attenersi a questo schema di montaggio per evitare di farsi male o di danneggiare l‘elettrodomestico.

es - Plano de montaje para lavavajillas de instalación bajo armario

Le agradecemos su confianza y esperamos disfrute de su nuevo aparato.

Para ello es imprescindible, antes de su emplazamiento, instalación y puesta en marcha, tener en

cuenta este esquema de montaje y leer las instrucciones de manejo, para evitar daños tanto al usuario,

como al aparato.

pt - Plano de montagem para máquina de lavar louça de encastrar por baixo de

um balcão

Observe este plano de montagem e leia as instruções de utilização antes de instalar, ligar e iniciar o

funcionamento com a máquina.

Desta forma não só se protege como evita anomalias no seu aparelho.

el - Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης για ημιεντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων

Λάβετε υπόψη σας αυτό το σχεδιάγραμμα τοποθέτησης και διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης,

πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

no - Monteringsanvisning for oppvaskmaskiner for plassering under benk

Følg denne monteringsanvisningen og les bruksanvisningen før oppstilling – installasjon – igangsetting.

Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

da - Monteringsanvisning til opvaskemaskiner til underbygning

Følg venligst denne monteringsplan, og læs brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

undgå skader på personer og produkt.

fi - Työtason alle asennettavien astianpesukoneiden asennuskaavio

Noudata tätä asennuskaaviota ja lue ehdottomasti mukana toimitettu käyttöohje ennen astianpesukoneen asen-

nusta, liitäntöjä ja käyttöönottoa.

Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

sv - Monteringsanvisning för diskmaskiner som byggs in under bänkskiva

Följ monteringsritningen och läs bruksanvisningen innan maskinen ställs upp - installeras - tas i bruk.

Därigenom undviks olyckor och skador på maskinen.

ru - Монтажный чертеж для встраиваемых посудомоечных машин

Пожалуйста, соблюдайте указания этого монтажного чертежа и обязательно прочитайте инструкцию по

эксплуатации перед установкой, монтажом и вводом в эксплуатацию машины.Этим Вы защитите себя и

предотвратите повреждения Вашей машины.

tr - Tezgah Altı Bulaşık Makinesi Montaj Planı

Bu montaj planini dikkate aliniz ve cihazi kurmadan ve çalistirmadan önce kullanma kilavuzunu mutlaka okuyunuz.

pl - Plan montażowy dla zmywarek do zabudowy podblatowej

Proszę przestrzegać niniejszego planu montażowego a przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem

bezwzględnie przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.

cs - Montážní plán pro podstavné myčky nádobí

Prosím, dbejte bezpodmínečně pokynů uvedených vmontážních plánech a před umístěním – instalací – uve-

dením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte návod kobsluze.

Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození myčky.

hr - Nacrt za montažu podgradne perilice posuđa

Prije postavljanja - ugradnje - prve uporabe obvezno pročitajte upute za uporabu i pridržavajte

se nacrta za montažu.

Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.

hu - Szerelési terv pult alá építhető mosogatógép számára

Kérjük vegye figyelembe ezt a szerelési rajzot és feltétlenül olvassa el a használati utasítást felállítás,

beszerelés és üzembe helyezés előtt.

Ezáltal megóvja magát és elkerüli készüléke károsodását.

ro - Plan de instalare pentru maşini de spălat vase integrate

Pentru a evita riscul de accidentare şi avarierea maşinii, vă rugăm să respectaţi acest plan de instalare şi să citiţi

Instrucţiunile de utilizare înainte de a instala, pune în funcţiune şi utiliza maşina pentru prima dată.

sk - Montážny plán pre podstavné umývačky riadu

Prosím, riaďte sa bezpečnostnými pokynmi uvedenými v montážnom pláne. Pred umiestnením, inštaláciou a uve-

dením prístroja do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte návod na použitie.

Ochránite tým seba a zároveň zabránite poškodeniu umývačky.

sl - Montažni načrt za pomivalni stroj za vgradnjo pod pult

Pred namestitvijo in prvo uporabo pomivalnega stroja morate najprej prebrati priložena navodila za uporabo in

tako preprečiti poškodbe ljudi in pomivalnega stroja.

sr - Plan za montažu mašina za pranje sudova za podgradnju

Molimo Vas pridržavajte se ovog plana ugradnje i obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što mašinu

postavite - ugradite - pustite u rad.

Na taj način ćete zaštititi sebe i izbeći štete na Vašem uređaju.

et - Tööpinna alla paigaldatava nõudepesumasina paigaldusskeem

Vaadake paigaldusskeemi ja lugege kindlasti enne seadme ülespanekut, paigaldamist ja kasutuselevõttu

kasutusjuhendit. Sellega kaitsete ennast ja väldite seadme kahjustamist.

lt - Apačioje statomos indaplovės montavimo instrukcija

Atkreipkite dėmesį į šį montavimo planą ir prieš statydami, įrengdami ir pradėdami eksploatuoti būtinai

perskaitykite naudojimo instrukciją.

Apsisaugosite patys ir nesugadinsite prietaiso.

lv - Zem mēbelēm iebūvējamu trauku mazgājamo mašīnu uzstādīšanas plāns

Lūdzu, ievērojiet montāžas shēmu un pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un lietošanas noteikti izlasiet

lietošanas instrukciju.

Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas sabojāšanas.

bg - Схема за монтаж на съдомиялна машина за под плот

Моля, обърнете внимание на този монтажен чертеж и задължително прочетете ръководството за

употреба преди поставяне – монтаж – пускане в експлоатация.

Така ще се предпазите и ще предотвратите щети.

M.-Nr. 10 299 800 / 01
Gebrauchsanweisung beachten!
See operating instruction manual!
Lisez le mode d’emploi !
Neem de gebruiksaanwijzing in acht!
Attenersi alle istruzioni d‘uso!
¡Tenga en cuenta las instrucciones de manejo!
Observe o indicado no livro de instruções!
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!
Følg bruksanvisningen!
Følg venligst brugsanvisningen!
Noudata käyttöohjetta!
Beakta bruksanvisningen!
Соблюдайте указания инструкции по
эксплуатации!
Kullanma kilavuzunu dikkate aliniz!
Przestrzegać instrukcji użytkowania!
Dbejte pokynů vnávodu kobsluze!
Pridržavajte se uputa za uporabu!
Vegye figyelembe a használati utasítást!
Consultaţi Instrucţiunile de utilizare!
Riaďte sa pokynmi v návode na použitie!
Preberite navodila za uporabo!
Pridržavajte se uputstva za upotrebu!!
Järgige kasutusjuhendit!
Žiūrėkite naudojimosi instrukciją!
Ievērojiet lietošanas instrukciju!
Спазвайте ръководството за употреба!
Beschädigung oder Brandgefahr!
Risk of damage or fire hazard!
Risque de dommages ou d’incendie !
Gevaar voor schade of brand!
Attenzione: pericolo di danneggiamento o
di incendio!
¡Daños o riesgo de incendio!
Risco de avarias ou de incêndio!
Κίνδυνος ζημιάς ή φωτιάς!
Fare for skade eller brann!
Risiko for beskadigelse eller brand!
Vahingon tai tulipalon vaara!
Skaderisk eller brandfara!
Опасность повреждений или
возгорания!
Hasar veya yangin tehlikesi!
Usterka lub zagrożenie pożarowe!
Nebezpečí poškození nebo požáru!
Opasnost od požara ili oštećenja!
Sérülés -vagy égésveszély!
Pericol de avarie sau de incendiu!
Nebezpečenstvo poškodenia alebo
požiaru!
Nevarnost škode ali požara!
Postoji opasnost od oštećenja ili požara!
Kahjustuse või tulekahju oht!
Sugadinimo tikimybė ar ugnies pavojus!
Pastāv bojājumu vai aizdegšanās risks!
Повреда или опасност от пожар!
Anschlusswerte beachten!
Check connection data!
Respectez les valeurs de raccordement !
Neem de aansluitwaarden in acht!
Controllare i valori di allacciamento!
¡Aténgase a los valores de conexión!
Observe os valores para a ligação!
Προσοχή στην ισχύ ηλεκτρικής σύνδεσης!
Ta hensyn til tilkoblingsverdiene!
Tilslutningsværdierne skal overholdes!
Tarkista sähköliitäntätiedot!
Beakta anslutningsdata!
Учитывайте параметры подключения!
Baglanti degerlerine dikkat ediniz!
Przestrzegać danych znamionowych!
Dbejte hodnot pro připojení!
Paziti na priključne vrednosti!
Vegye figyelembe a csatlakozási értéke-
ket!
Verificaţi parametrii de conectare la
reţeaua electrică (tensiune, putere şi
frecvenţă)!
Dodržte hodnoty pre pripojenie!
Provjerite prikljuène vrijednosti ureðaja!
Vodite računa o naponu, opterećenju i
frekvenciji!
Järgige tarbimisvõimsust!
Patikrinkite įtampą, galingumą ir dažnį!
Ievērojiet pieslēgto elektrisko slodzi!
Проверете данните за електрическата
връзка!
Türfedern auf beiden Seiten gleichmäßig einstellen!
Adjust door hinges evenly on both sides!
Même réglage pour les deux ressorts de la porte !
Stel de deurveren gelijkmatig in!
Registrare uniformemente le molle dello sportello!
¡Ajuste homogéneamente los resortes de la puerta!
Regule as molas da porta uniformemente!
Ρυθμίστε ομοιόμορφα τους μεντεσέδες πόρτας!
Innstill dørfjærene jevnt!
Dørfjedrene skal indstilles ens!
Säädä luukun jouset tasapainoon!
Justera luckfjädringen jämnt!
Равномерно отрегулируйте натяжение дверных пружин!
Kapi yaylarini esit ayarlayiniz!
Ustawić sprężyny drzwi równomiernie po obu stronach!
Na obou stranách rovnoměrně nastavit dveřní pružiny!
Opruge vrata podesiti ravnomjerno sa obje strane!
Az ajtórugót mindkét oldalon egyformán állítsa be!
Reglaţi balamalele uşii uniform pe ambele părţi!
Na oboch stranách rovnomerne nastaviť dverné pružiny!
Vzmeti na obeh straneh vrat enakomerno nastavite!
Šarke vrata ravnomerno podesite sa obe strane!
Paigaldamiseks peavad uksevedrud olema mõlemal pool seatud võrdsedega!
Sureguliuokite durų spyruoklės abiejuose pusėse!
Durvju atsperēm abās pusēs jābūt noregulētām vienādi!
Регулирайте пружините на вратата равномерно от двете страни!
Achtung Schnittgefahr!
Warning: Danger of being cut!
Attention ! Risque de blessure par coupu-
re.
Pas op! Snijgevaar!
Attenzione, pericolo di tagliarsi!
¡Atención! Peligro de cortes.
Atenção! Risco de ferimentos por corte.
Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού!
OBS! Fare for kuttskader!
Advarsel: Risiko for at skære sig!
Varo! Viiltohaavan vaara
Obs! Risk för skärskada!
Осторожно: опасность получения
порезов!
Dikkat Kesik Tehlikesi!
Uwaga, niebezpieczeństwo skaleczenia!
Pozor, nebezpečí pořezání!
Opasnost od posjekotina!
Figyelem: vágásveszély!
Atenţie: Pericol de tăiere!
Hrozí riziko porezania!
Pozor: nevarnost ureznin!
Pažnja: opasnost od posekotina!
Tähelepanu, lõikeoht!
Atsargiai: galite įsipjauti!
Uzmanību! Pastāv savainošanās risks!
Внимание – опасност от нараняване!
Vor dem Verschieben des Geschirrspülers Füße
eindrehen.
Screw the feet in before moving the dishwasher!
Faire entrer les pieds en les vissant avant de dépla-
cer le lave-vaisselle !
Draai de stelvoeten naar binnen voordat u de afwas-
automaat verschuift.
Avvitare i piedini prima di muovere la lavastoviglie!
Antes de deslizar el lavavajillas, atornillar las patas.
Antes de deslocar a máquina de lavar louça deve
enroscar os pés!
Πριν μετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων βιδώστε τα
πόδια του.
Før du flytter på oppvaskmaskinen må maskinføtte-
ne skrus inn!
Benene skal justeres ind, inden maskinen flyttes!
Kierrä säätöjalat sisään ennen kuin siirrät astianpe-
sukonetta!
Innan diskmaskinen flyttas ska skruvfötterna skru-
vas in!
Перед перемещением посудомоечной машины
необходимо ввернуть ножки!
Bulaşık makinesini yerinden oynatmadan önce vidalı
ayakları içeri çeviriniz!
Przed przesunięciem zmywarki wkręcić nóżki!
Před posunutím přístroje zašroubujte nožičky!
Prije pomicanja perilice posuđa zavrnite nožice
uređaja!
A mosogatógép elmozdítása előtt csavarja be a
lábakat!
Înainte de deplasarea maşinii, înşurubaţi complet
picioarele!
Noge privijte pred premikanjem pomivalnega stroja!
Pred posunutím prístroja zaskrutkujte nožičky!
Pre pomeranja mašine za pranje sudova zavrnite
nogice!
Enne nõudepesumasina nihutamist keerake jalad
sisse.
Prieš pajudinant indaplovę susukite kojeles!
Pirms pārvietošanas ieskrūvējiet iekārtas kājas!
Преди преместване на съдомиялната машина
навийте краката навътре!
Nachkaufbares Zubehör
Optional accessories
Accessoires en option
Na te bestellen accessoire
Accessorio su richiesta
Accesorio especial
Acessório que pode adquirir
Αγορά πρόσθετου εξαρτήματος
Ekstrautstyr
Ekstra tilbehør
Erikseen ostettava lisävaruste
Extra tillbehör
Дополнительно приобретаемая
принадлежность
sonradan alınabilen aksesuar
Wyposażenie dodatkowe
Příslušenství k dokoupení
Dodatni pribor
Vásárolható tartozék
Príslušenstvo na dokúpenie
Opcioni pribor
Pribor koji možete naknadno kupiti
Accesoriu opţional
Juurdeostetavad tarvikud
Pasirinktiniai priedai
Papildpiederumi
Допълнително закупувана
принадлежност
Je nach Modell beiliegendes Montagezu-
behör.
Fittings supplied depend on model.
Accessoires fournis selon modèle.
Voor het desbetreende model meegeleverde
benodigde onderdelen.
Accessori di montaggio in dotazione, a seconda
del modello.
Según el modelo, accesorios de montaje suminis-
trados.
De acordo com o modelo, acessórios de monta-
gem fornecidos junto.
Συνοδευτικά εξαρτήματα τοποθέτησης ανάλογα με
το μοντέλο.
Vedlagt monteringstilbehør, avhengig av modell.
Medfølgende monteringstilbehør afhængig af
model.
Mukana toimitetut asennustarvikkeet (mallin
mukaan).
Medföljande monteringstillbehör beroende på
modell.
Монтажная принадлежность в комплекте
поставки, в зависимости от модели.
Modele göre verilen montaj parçaları.
Wyposażenie montażowe dołączone w zależności
od modelu.
Priložené montážne príslušenstvo v závislosti od
modelu.
Dle modelu přiložený montážní materiál.
Modelltől függően mellékelt szerelési tartozék.
Priloženi pribor za montažu ovisi o modelu.
Accesorii de montaj incluse în funcţie de model.
Priložena oprema za montažo, odvisna od modela.
Isporučeni pribor za montažu, zavisno od modela.
Sõltuvalt mudelist kaasas olevad paigaldustarvikud.
Atsižvelgiant į modelį pridėtos montavimo detalės.
Komplektācijā iekļautie montāžas piederumi
atkarībā no modeļa.
Приложени монтажните принадлежности са в
зависимост от модела.

Manual de instruções

Veja o manual do Miele G 4820 SCU aqui, de graça. Este manual está na categoria Máquinas de lavar louça e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Português, Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Miele G 4820 SCU ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Você tem alguma pergunta sobre o Miele G 4820 SCU e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Miele G 4820 SCU dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Miele G 4820 SCU especificações

Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Miele G 4820 SCU.

Geral
Marca Miele
Modelo G 4820 SCU
Produto Máquina de lavar louça
EAN 4002515683378
Língua Português, Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo Manual do usuário (PDF)
Design
Local de colocação Debaixo do balcão
Visor incorporado Sim
Comprimento da mangueira de saída 1.5 m
Comprimento da mangueira de entrada 1.5 m
Comprimento do fio 1.7 m
Tipo de controlo Botões
Cor do painel de controlo Aço inoxidável
Cor da porta Aço inoxidável
Enchimento de água Cold,Hot
Tipo de compartimento de cutelaria Gaveta
Altura ajustável do cesto superior Sim
Tamanho do produto Estreito (45 cm)
Desempenho
Número de lugares 9 espaços
Nível de ruído 45 dB
Tempo de ciclo 236 min
Temporizador de arranque atrasado Sim
Atraso de início (máx.) 24 h
Programas de lavagem de loiça Auto,Intensive,Pre-wash,Quick
Meia carga Sim
Proteção de vidro Sim
Proteção contra transbordo Sim
Quantidade de programas de lavagem -
Outras características
Classe de secagem A
Consumo de energia anual 176 kWh
Consumo de água anual 2436 l
Ergonomia
Bloqueio para crianças Sim
Restante tempo indicado Sim
Gestão de energia
Classe de eficiência energética (antiga) A+++
Consumo de água por ciclo 8.7 l
Consumo de energia por ciclo 0.62 kWh
Voltagem de entrada AC 230 V
Corrente 10 A
Frequência de entrada AC 50 Hz
Carga ligada 2100 W
Consumo de energia (desligado) 0.2 W
Pesos e dimensões
Comprimento do compartimento de instalação 450 mm
Altura máxima de compartimento de instalação (mín) 805 mm
Altura máxima de compartimento de instalação (máx) 870 mm
Largura 448 mm
Altura 805 mm
Profundidade 570 mm
Profundidade com porta aberta 1165 mm
Peso 41600 g
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Miele G 4820 SCU abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados