Manual de instruções Boompods aquapod

Boompods aquapod
8.2 · 1
PDF manual de instruções
 · 1 página
Português
manual de instruçõesBoompods aquapod
Place nipple ②into bottom of the slot on the back of aquapod , pull up until secure,
to remove, pull down holding firmly to both the suction cup and aquapod .Attach silicone strap to handlebars placing the bumper fin at the top, pull strap around until one of the holes reaches nipple 1. Once strap is securely attached to the handlebar, slot your aquapod onto nipple 2 in the same way you would attach the shower suction cup (see above diagram). We also recommend attaching the lanyard to your aquapod and looping around the handle bars for extra security.Attaching bike mount: Attaching suction cup: bumper fin
top
pull strap onto nipple1.slide on to nipple nipple 2 bumper finnipple 1
Technical specifications:
Bluetooth Version Bluetooth 4.1
Standby Current ≤ 200μA
Working Voltage DC 2.7-4.2 V
Charging Current DC 5V 300mA (red LED lights)
Speaker Unit IPX7 waterproof driver unit φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Microphone sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Battery 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Charging Time 2H fully charge
Standby Time ≥ 2000H
Working Time ≥ 5 H70% volume
Working Distance ≥ 10M open air
Working frequency 2.4-2.480 GHZ
Waterproof rank IPX 7
S/N ≥70db
weight 105g
General guidelines:Keep away from high temperature or prolonged exposure to direct sunlight.Avoid contact with liquids.Do not disassemble.Do not drop the product.Keep out of reach of children.Warranty:Your BOOMPODS product is guaranteed against any defects in material or workmanship for one full year from the date of original purchase providing it has not been disassembled and it has not suffered accidental damage such as a knock or immersion in water, etc.The device must be used in accordance with the user manual. The warranty is subject to presentation of the original invoice or receipt from the retailer and does not apply to normal wear and tear or to any device that has been misused or tampered with. It should be returned to the local service centre, the service centre will not bear any shipping cost of the returned item.Please check www.boompods.com for your local service centre.
EN
Introduction: Before using your aquapod for the first time, please take a few
moments to read through the user manual.
①Micro USB charging port cover.
②suction cup nipple.
③Wall mount (removable Suction cup).
④Volume down/Skip back.
⑤Play/Pause/Answer or Reject calls.
⑥On/Off/Pairing
⑦Volume up/Skip forward.
⑧Lanyard attach point.
⑨ Bike mount/Suction cup mount point.
⑩ Waterproof Speaker.
⑪Mic.
⑫LED Indicator.
⑬Bikemount strap.
⑭Micro USB input socket.
Description:
Bike Mount strap
Karabiner
safety lanyard
Accessories:Charging: Once your speaker prompts “30 minutes remaining” it’s time to charge. Open the
rubber micro USB cover , connect supplied cable micro USB end to micro
input socket then connect USB to computer or wall USB socket charging point.
Once fully charged red light ⑫will go out. If you want to play music whilst charging,
connect to your device fist then start charging.
*WARNING after charging make sure rubber cover is firmly closed to allow no
water or debris to enter. Failure to do this will void your Warranty.
open
Connecting to Bluetooth:
Hold ON button until you hear voice prompt “power on”, wait to be prompted
“pairing” now find the words
aquapod in your Bluetooth device menu, select this
& wait to be prompted“aquapod connected”, you’re now connected & ready to
play music & receive calls. To switch off press & hold until prompted “aquapod power off”If you lose power on your Bluetooth device or move out of range your aquapod
will say “aquapod disconnected” once this happens you can either switch OFF & ON
this will reconnect your speaker, or press & hold play pause button to activate pairing mode and reconnect.Connecting with audio cable:Connect 3.5 audio jack to your music source & the micro connection to the base of your
aquapod PLEASE NOTE: Volume will be lower in this mode,
and your speaker is no longer waterproof or splash proof.
(*WARNING THIS MUST BE SECURELY CLOSED AFTER CHARGING)
lanyard (reflex)
①SkyddslockförmicroUSB-laddningsport.
②Nippelförsugkopp.
③Väggfäste(löstagbarsugkopp).
④Volym/ner/hoppabakåt.
⑤Spelaupp/paus/svaraelleravvisasamtal.
⑥På/av/parkoppling.
⑦Volymupp/hoppaframåt.
⑧Fästpunktförrem.
⑨Cykelfäste/fästpunktförsugkopp.
⑩Vattentäthögtalare.
⑪Mikrofon.
⑫LED-indikator.
⑬Monteringsfästeförcykel.
⑭MicroUSB-ingång.
Beskrivning:
Tillbehör:
Inledning: ägna en stund åt att läsa igenom användarhandboken, innan du använder din aquapod för första gången.
①
Stängd
(*VARNING! DETTA SKYDDSLOCK MÅSTE
STÄNGAS ORDENTLIGT EFTER LADDNING)
Ansluta till Bluetooth:Tryck in PÅ-knappen tills meddelandet "power on" (ström på), vänta tills du blir tillfrågad om "pairing"( parkoppling). Leta upp och välj "aquapod" i Bluetooth-enhetsmenyn och vänta tills "aquapod connected" (aquapod ansluten) meddelas. Du är nu ansluten och redo för att spela upp musik och ta emot samtal. För att stänga av, tryck in tills du meddelandet "aquapod power off" (aquapod ström av). Om du tappar ström på din Bluetooth-enhet eller går utom räckhåll får du meddelandet "aquapod disconnected" (aquapod frånkopplad) från din aquapod. När detta inträffar kan du antingen stänga av och slå på igen för att återansluta högtalaren, eller trycka in spela upp/paus-knapppen för att aktivera parkopplingsläget och återansluta.Ansluta med ljudkabel:Anslut 3,5-ljudkontakten till din musikkälla och mikrokontakten på basen på
din aquapod. OBS! Volymen är lägre i detta läge och DIN HÖGTALARE ÄR INTE
LÄNGRE VATTENTÄT ELLER STÄNKSÄKER.Laddning: När högtalaren meddelar "30 minutes remaining” (30 minuter återstår) är det dags
att ladda den. it’s time to charge. Öppna micro USB-luckan i gummi , anslut
medföljande micro USB-kabelända till micro-ingången och anslut sedan USB
till datorn eller USB-laddningen. När den är fulladdad släcks den röda belysningen . Om du vill spela upp musik under laddningen, anslut först enheten och starta sedan ladddningen.*VARNING! Se till att gummiluckan är ordentligt stängd efter laddning för att säkerställa att varken vatten eller skräp kan tränga in i enheten. Underlåtenhet att följa detta kommer att ogiltighetsförklara din garanti.Allmänna anvisningar:Får inte utsättas för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.Får inte utsättas för höga temperaturer eller långvarig exponering för direkt solljus.Får inte bli blöt eller doppas i vatten. Får inte tas isär.Tappa inte produkten.Förvaras oåtkomligt för barn.Använd inte enheten på full volym under lång tid.Använd inte produkten när du kör någon maskin, under bilkörning, cykling eller annan aktivitet som kräver full uppmärksamhet, då detta kan äventyra säkerheten.Exponering för höga ljud kan orsaka hörselskador.Garanti:BOOMPODS produktgaranti omfattar material- eller fabrikationsfel under ett helt år från ursprungligt inköpsdatum, förutsatt att produkten inte har tagits isär, blivit skadad på grund av olyckshändelse, utsatts för stötar eller doppats i vatten, etc.Enheten måste användas i enlighet med bruksanvisningen. Garantin förutsätter presentation av originalfaktura eller kvitto från återförsäljare och gäller inte för normalt slitage eller om enheten använts felaktigt eller manipulerats med. Den ska returneras till din lokala servicecentral. Servicecentret står inte för någon fraktkostnad för den returnerade artikeln.
Gå in på www.boompods.com för att hitta ditt lokala servicecenter.Placera nippeln längst ner i facket på baksidan av Aquapod, tryck den uppåt tills den är fixerad. För att ta bort den, tryck ner den med ett fast grepp om både sugkoppen och Aquapod.Fäst silikonremmen på styrstången, så att buffertflänsen hamnar upptill, dra remmen runt tills ett av hålen når fram till nippel 1. Sedan remmen väl fasts ordentligt på styrstången, sätt då in din aquapod på nippel 2 på samma sätt som du skulle fästa duschsugkoppen (se diagrammet ovan). Vi rekommenderar dig också att fästa repet I din aquapod och göra slingor kring styrstången för ytterligare säkerhet.
Tekniska specifikationer:
Bluetooth Version Bluetooth 4.1
Strömförbrukning standbyläge ≤ 200μA
Driftspänning DC 2.7-4.2 V
Strömförbrukning laddningsläge DC 5V 300mA (red LED lights)
Högtalarenhet IPX7 driver φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Mikrofon sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Batteri 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Laddningstid 2H full laddning
Standby-tid ≥ 2000H
Drifttid ≥ 5 H70% volym
Driftavstånd ≥ 10M utomhus
Driftfrekvens 2.4-2.480 GHZ
Vattentät klassificering IPX 7
S/N ≥70db
Vikt 105g
Montera sugkoppen: Montering av cykelfäste: Buffertfläns upptill.Dra remmen på nippel 1.Trä in på nippeln Buffertfläns
Styrstång
Indledning: Før du bruger din Aquapod for første gang, bedes du læse brugervejledningen grundigt igennem. Opladning: Når højttaleren kommer med prompted "30 minutes remaining", er det tid til at genoplade batteriet. Åbn gummidækslet til Mikro-USB-stikket , tilslut den lille del
af det medfølgende Mikro-USB-kabel til Mikro-indgangen og tilslut derfter
USB-stikket til en computer eller et væg USB-opladningsstik. Det røde lys slukker,
når batteriet er fuldt opladet. Hvis du ønsker at afspille musik under opladningen, skal du oprette forbindelsen til din enhed først, hvorefter du kan begynde opladningen.* ADVARSEL! Efter en opladning skal du sørge for at gummidækslet slutter helt tæt for at undgå indtrængning af vand og snavs. Undladelse af at gøre dette vil annullere garantien.
①DækseltilMikro-USBopladningsstik.
②Sugekopknop.
③Vægbeslag(aftageligsuekop).
④Skrunedforlyden/Spoltilbage.
⑤Afspil/Pause/ModtagellerAfvistelefonopkald.
⑥Tænd/Sluk/Parring
⑦Skruopforlyden/Spolfremad.
⑧Fastgørelsespunkttilnøglsnor.
⑨Fastgørelsepunkttilcykelbeslag/sugekop.
⑩Vandtæthøjttaler.
⑪Mikrofon
⑫Lysdiode
⑬Cykelbeslag.
⑭Mikro-USBindgang.
①
Lukket (*ADVARSEL. DÆKSLET SKAL
LUKKES FORSVARLIGT EFTER OPLADNING)
Forbindelse via Bluetooth:Tryk på Tænd-knappen og hold den nede, indtil du hører stemmepromptet "power on". Vent til du hører prompted "pairing", hvor efter du skal finde og vælgeordet Aquapod på din Bluetooth-enhed. Når du hører prompted "Aquapod connected" er apparaterne forbundet og du er klar til at afspille musik og modtage opkald. For at slukke, skal du trykke på og holde knappen nede, indtil du hører prompted "Aquapod power off". Hvis du mister strømmen på din Bluetooth-enhed eller bevæger din uden for rækkevidde, vil din Aquapod sige "Aquapod disconnected". Sker dette, kan du enten slukke og tænde for højttaleren, hvorved forbindelsen genoprettes, eller trykke på Afspil/Pause-knappen for at aktivere parringstilstanden og genoprette forbindelsen.Forbindelse via lydkabel:Tilslut det 3,5 mm jackstik til musikkilden og Mikro-USB-stikket til bunden af din
Aquapod . BEMÆRK: Lydstyrken er mindre kraftig i denne tilstand og
højttaleren er ikke længere vand- eller stænktæt.
safety lanyard
Tilbehør:Introduction :Avant d’utiliser votre enceinte aquapod pour la première fois, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire la notice d’utilisation.
Support vélo
Connexion Bluetooth :
Appuyez sur le bouton ON jusqu’à entendre l’indication vocal « power on » (allumé),
attendez l’indication « pairing » (couplage), puis recherchez le nom aquapod dans la liste des périphériques Bluetooth, sélectionnez-le et attendez l’indication « aquapod connected » (aquapod connecté), vous êtes maintenant connecté et prêt pour écouter de la musique et recevoir des appels.
Pour éteindre l’appareil, appuyez sur jusqu’à entendre l’indication « aquapod
power off » (aquapod éteint). Si votre périphérique Bluetooth s’éteint ou devient hors de portée de votre aquapod, votre aquapod dira « aquapod disconnected » (aquapod déconnecté) ; quand cela se produit, vous pouvez soit éteindre et rallumer votre enceinte, soit maintenir le bouton lecture/pause appuyé pour activer le mode de couplage et la reconnecter.Connexion filaire (câble audio) :
Connectez la prise audio 3,5 mm de votre source audio et la prise micro de la
base de votre aquapod . REMARQUE : Le volume sera plus bas dans ce mode et VOTRE ENCEINTE N’EST PLUS ÉTANCHE NI RÉSISTANTE AUX ÉCLABOUSSURES.Recharge : Quand votre enceinte indique « 30 minutes remaining » (30 minutes restantes), il faut la recharger. Ouvrez le capuchon en caoutchouc du port Micro USB , branchez
la fiche USB du câble fourni dans l’entrée micro , puis branchez la fiche USB
dans un ordinateur ou un chargeur USB mural. Une fois la recharge terminée, le
voyant rouge s’éteint. Si vous voulez écouter de la musique pendant la recharge,
connectez d’abord votre appareil avant de commencer la recharge.* AVERTISSEMENT : Après la recharge, veillez à complètement réinsérer le capuchon en caoutchouc pour éviter que de l’eau ou des saletés ne pénètrent. Ne pas respecter cette exigence annulera votre Garantie.①CacheduportderechargemicroUSB.②Emboutdeventouse.③Supportmural(ventouseamovible).④Volume-/pisteprécédente.⑤Lecture/pause/répondreourejeterunappel.⑥On/Off/Appairage⑦Volume+/pistesuivante.⑧Pointdefixationdeladragonne.⑨Supportvélo/pointdemontagedelaventouse.⑩Haut-parleurwaterproof.⑪Micro⑫TémoinLED.⑬Plaquedusupportvélo.⑭PrisedʼentréemicroUSB.
Description: Accessories:①fermé
(*ATTENTION : BIEN REFERMER APRES LA RECHARGE)
Recommandations générales :N’exposez pas l’appareil à des températures élevées ni aux rayons directs du soleil pendant trop longtemps.L’appareil ne doit pas être mouillé ou plongé dans l’eau. Ne démontez pas l’appareil.Ne le faites pas tomber.Ne le laissez pas à la portée des enfants.Ne l’utilisez pas au volume maximal pendant des périodes prolongées.Ne l’utilisez pas lorsque vous travaillez sur une machine, conduisez, faites du vélo ou pendant toute autre activité qui de-mande d’être vigilant vis-à-vis de son entourage et/ou pouvant entraîner un danger.Une exposition à des sons élevés peut entraîner une perte auditive.Garantie :Votre produit BOOMPODS est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabricationpendant une année complète à compter de la date d’achat d’origine à condition que celui-ci n’ait pas été démonté et qu’il n’ait subi aucun dommage acci-dentel tel qu’un choc ou une immersion dans l’eau, etc. L’appareil doit être utilisé conformément à la notice d’utilisation. La garantie est sujette à la présentation de la facture ou du récépissé du distributeur d’origine et ne s’applique pas dans des circonstances d’usure normale ou à tout appareil n’ayant pas été utilisé correctement ou ayant été modifié. Celui-ci doit être renvoyé à un centre de réparation local. Le centre de réparation ne prendra pas en charge les frais de livraison de l’article renvoyé.Veuillez consulter www.boompods.com pour en savoir plus sur votre centre de réparation local.
Mettez l’embout au fond de la rainure située derrière l’Aquapod, puis remontez-le
pour le verrouiller en place ; pour l’enlever : tirez vers le bas en tenant solidement la ventouse et l’Aquapod.Placer le bracelet en silicone sur le guidon en positionnant l’embout pare-chocs sur le dessus. Enrouler le bracelet jusqu’à ce qu’un des trous corresponde au manchon 1. Une fois le bracelet correctement fixé sur le guidon, faire glisser votre aquapod sur le manchon 2 de la même manière que pour le fixer sur la ventouse de douche (voir schéma ci-dessus).Il est également recommandé d’attacher le cordon sur votre aquapod et de l’enrouler autour du guidon pour une sécurité supplémentaire.Spécifications techniques :Version Bluetooth Bluetooth 4.1 Courant en veille ≤ 200μATension de service DC 2.7-4.2 VCourant de charge DC 5V 300mA (red LED lights)Unité de haut-parleur waterproof driver φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz Microphone sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dBBatterie 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Temps de charge 2H Charge complète
Autonomie en veille ≥ 2000HAutonomie de fonctionnement ≥ 5 H70% volume
Portée de fonctionnement ≥ 10M à l’air libre
Fréquence de fonctionnement 2.4-2.480 GHZClasse d’étanchéité IPX 7 S/N ≥70dbPoids 105gUtilisation de la ventouse : Attacher le support pour vélo :Embout pare-chocsEnrouler le bracelet sur le manchon 1.Faire glisser sur manchon Manchon 2 bumper finManchon1Placér sugekoppens knop i den nederste del af hullet på bagsiden af din Aquapod og skub højttaleren nedad til den sidder fast. Fjern højttaleren med et kraftigt træk opad, mens du holder godt fast i både sugekop og Aquapod.Placér silikonebeslaget på styret så halefinnen peger opad. Træk beslaget rundt om styret, så et af hullerne når knop 1. Når beslaget sidder godt fast på styret, sættes Aquapodden på knop 2 på samme måde, som bruges ved montering af brusesugekoppen (se ovenstående diagram). Vi anbefaler også at fastgøre næglesnoren til din Aquapod og sno denne omkring cykelstyret for ekstra sikkerhed.Sådan bruges cykelbeslaget:Sådan bruges sugekoppen:Halefinne opad.Tæk beslaget over knop 1.Træk over knoppen Knop 2 Halefinne Knop1Generelle retningslinjer:Må ikke udsættes for høje temperaturer eller langvarig eksponering til direkte sollys.Må ikke udsættes for væsker.Må ikke skilles ad.Må ikke tabes.Bør holdes utilgængelige for børn.Garanti:Dette BOOMPODS produkt er underlagt en garanti for eventuelle materiale- eller produktionsfejl i et år fra købsdatoen, så længe at det ikke har været skilt ad og ikke lidt hændelig skade, såsom knæk eller nedsænkning i vand, osv.Apparatet skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen. Garantien er betinget af fremlæggelse af den originale faktura eller kvittering fra forhandleren og dækker ikke normal slitage eller enheder, der er blevet misbrugt eller manipuleret. Produktet skal returneres til det lokale service center for egen regning. Gå til www.boompods.com for at finde dit lokale service center.
Technical specifications:
Bluetooth Version Bluetooth 4.1
Standby Current ≤ 200μA
Working Voltage DC 2.7-4.2 V
Charging Current DC 5V 300mA (red LED lights)
Speaker Unit IPX7 waterproof driver unit φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Microphone sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Battery 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Charging Time 2H fully charge
Standby Time ≥ 2000H
Working Time ≥ 5 H70% volume
Working Distance ≥ 10M open air
Working frequency 2.4-2.480 GHZ
Waterproof rank IPX 7
S/N ≥70db
weight 105g
Introducción: Antes de utilizar su aquapod por primera vez tómese un momento para leer el manual de uso.Directrices generales:Mantener alejado de altas temperaturas o de una exposición prolongada a la luz directa del sol.No mojar ni sumergir en agua. No desmontar.No dejar caer el producto.Mantener alejado del alcance de los niños.No utilizar con el volumen al máximo durante periodos prolongados de tiempo.No utilizar operando maquinaria, conduciendo, yendo en bicicleta o haciendo cualquier actividad que requiera mantener la atención con el entorno y/o que pudiera comprometer la seguridad.La exposición a fuertes sonidos puede ocasionar daños de audición.Garantía:Su producto BOOMPODS cuenta con una garantía contra cualquier defecto de los materiales o de la construcción durante un año completo desde la fecha original de compra, siempre y cuando no haya sido desmontado ni haya sufrido ningún daño accidental, tal como un golpe o inmersión en agua, etc.El dispositivo debe utilizarse conforme se indica en el manual. La garantía está sujeta a la presentación de la factura o recibo del sitio de venta originales y no será aplicable en caso de desgaste o rotura normal o en dispositivos que hayan sido mal utilizados o manipulados. Deberían ser devueltos al servicio técnico local; el centro de servicios no sufragará ningún gastos de envío del aparato devuelto.
Consulte en www.boompods.com dónde se encuentra el centro de servicios en su localidad.
Conexión al dispositivo Bluetooth :
Mantenga pulsado el botón ON hasta que oiga el mensaje «Encendido» (power on);
espere hasta que oiga el mensaje «Emparejando» (pairing) y, entonces, cuando observe la palabra «aquapod» en el menú de su dispositivo Bluetooth, seleccione esta opción y espere hasta que reciba el mensaje «aquapod conectado» (aquapod connected). Ahora estará conectado y listo para reproducir música y recibir llamadas.
Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón hasta que reciba el
mensaje «aquapod apagado» (aquapod power off). Si se queda sin alimentación en su dispositivo Bluetooth o sale del área de cobertura, su aquapod emitirá el mensaje «aquapod desconectado» (aquapod power off): si se da esta situación, puede apagar y volver a encender el dispositivo para volver a conectar su altavoz,
o mantener pulsado el botón de reproducción/pausa para activar el modo de
emparejamiento y volver a conectar.Conexión con cable de audio :
Conecte el jack de audio de 3,5 mm a su fuente de música, y la conexión del
micrófono a la base de su aquapod . NOTA: En este modo, el volumen será
inferior y SU ALTAVOZ YA NO SERÁ IMPERMEABLE NI RESISTENTE A LAS SALPICADURAS.
Carga :Cuando su altavoz emita el mensaje «Quedan 30 minutos» (30 minutes remaining),
será el momento de cargarlo. Abra la tapa de goma del puerto micro USB ,
conecte un extremo del cable micro USB suministrado a la toma de entrada
y, después, conecte el otro extremo del cable micro USB a un ordenador o
estación de carga USB con conexión a una toma de corriente de la pared. Una
vez que el dispositivo esté totalmente cargado, desaparecerá la luz roja . Si
desea reproducir música mientras realiza la carga, conéctese a su dispositivo primero e inicie la carga después.*ADVERTENCIA: Después de la carga, asegúrese de que la tapa de goma del puerto micro USB esté bien cerrada para que no pueda entrar agua ni residuos. De lo contrario, su garantía quedará anulada.Coloque la ventosa en la parte inferior de la ranura de la parte posterior del Aquapod y empuje hacia arriba hasta que esté segura; para retirar, tire hacia abajo sujetando firmemente tanto la ventosa como el Aquapod.Enganche la correa de silicona al manillar colocando el paragolpes de aleta en la parte superior, tire y pase la correa alrededor hasta que uno de los orificios alcance el manguito de unión 1. Una vez que la correa queda bien fijada al manillar, enganche su aquapod en el manguito de unión 2 de la misma forma que engancharía la ventosa (ver diagrama anterior). Recomendamos también que enganche el cordón de su aquapod y lo pase alrededor del manillar por más seguridad.Especificaciones técnicas:Versión de Bluetooth Bluetooth 4.1 Corriente en espera ≤ 200μAVoltaje de funcionamiento DC 2.7-4.2 VCorriente de carga DC 5V 300mA (red LED lights)
Unidad de altavoz waterproof driver φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Micrófono sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dBBatería 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Tiempo de carga 2H carga completa
Tiempo en espera ≥ 2000H
Tiempo de funcionamiento ≥ 5 H70% volumen
Distancia de funcionamiento ≥ 10M à l’air libre
Frecuencia de funcionamiento 2.4-2.480 GHZRango de estanqueidad IPX 7 S/N ≥70dbPeso 105g Tapa de puerto de carga micro USB. Ventosa de succión. Montaje mural (ventosa desmontable).
Volumen -/Saltar hacia atrás
Reproducción/Pausa/Responder o Rechazar llamadas
Encendido/Apagado/Emparejamiento
Volumen +/Saltar hacia adelante.
Punto de acoplamiento de cordón.
Montaje para bicicleta/Punto de montaje de ventosa. Altavoz resistente al agua. Mic. Indicador de LED. Placa de montaje en bicicleta. Conector de entrada micro USB.
Descripción Accessories:Acoplamiento de la ventosa: Colocación del soporte para bicicleta:①cerrada
(*ADVERTENCIA: ESTA TAPA DEBERÁ CERRARSE
FIRMEMENTE DESPUÉS DE LA CARGA)
Parte superior
del paragolpes
de aleta
Tirar de la correa sobre
el manguito de unión 1.
Deslizar en el
manguito de
unión
nipple 1 nipple 2
Manillar
Introduzione:Prima di usare il tuo aquapod per la prima volta, dedica qualche minuto alla lettura di questo manuale.Collegamento tramite Bluetooth:
Mantenere premuto il tasto ON fino a udire l’avviso acustico “power on” (“accensione”),
attendere l’avviso “pairing” (“abbinamento”) e cercare il nome aquapod nel menu Bluetooth del proprio dispositivo, selezionarlo & attendere l’avviso “aquapod connected” (“aquapod connesso”), il collegamento è avvenuto e il dispositivo è ora collegato & pronto per riprodurre musica & ricevere chiamate.
Per spegnere, tenere premuto fino all’avviso “aquapod power off” “aquapod spento”
Se il dispositivo Bluetooth collegato ha problemi di alimentazione o viene spostato al di fuori del raggio di portata Bluetooth, l’aquapod comunicherà l’avviso “aquapod disconnected” (“aquapod disconnesso”) il tal caso è possibile accendere & riaccendere il dispositivo per ricollegarlo agli altoparlanti, o tenere premuto il tasto play-pausa per attivare l’abbinamento e riconnettere i dispositivi.Collegamento tramite cavo audio:Collegare il jack audio alla sorgente musicale & il connettore micro alla base
dell’aquapod NOTA: in questa modalità il volume sarà più basso & L’ALTOPARLANTE
NON SARÀ IMPERMEABILE NÉ A PROVA DI SCHIZZILinee guida generali:Tenere al riparo dalle alte temperature o dall'esposizione prolungata alla luce solare diretta.Non bagnare o immergere in acqua. Non smontare.Non far cadere il prodotto.Tenere fuori dalla portata dei bambini.Non usare a pieno volume per periodi prolungati.Non usare durante l'uso di macchinari e la guida di automobili o biciclette o durante
qualsiasi attività che richiede prontezza di riflessi e/o la cui sicurezza può essere compromessa.
L'esposizione a rumori forti può causare danni all'udito.Garanzia:Questo prodotto BOOMPODS è garantito contro difetti di fabbricazione o dei materiali per un anno dalla data di acquisto, a condizione che non sia stato smontato e non abbia subito di danni accidentali come urti, immersione in acqua, ecc.Il prodotto deve essere utilizzato conformemente al manuale di istruzioni. La garanzia è soggetta alla presentazione della fattura o scontrino originali e non si applica ai danni da usura o a dispositivi che sono stati modificati o utilizzati impropriamente. Se il prodotto viene affidato al centro di assistenza, il centro di assistenza non si farà carico dei costi di spedizione del prodotto.
Visita il sito web www.boompods.com per individuare il centro di assistenza più vicino.
Agganciare la cinghia iin silicone al manubrio collocando la pinna del bumper verso l’alto, tirare la cinghia fino a che uno dei fori non raggiunge il perno 1. Una volta che la cinghia è agganciata al manubrio, inserire l’aquapod sul perno 2 come se fosse una ventosa (vedere figura).Si consiglia di agganciare il cordino all’aquapod
e passarlo intorno al manubrio per la massima sicurezza.
Specifiche tecniche:Versione Bluetooth Bluetooth 4.1 Corrente in standby ≤ 200μAVoltaggio operativo DC 2.7-4.2 VCorrente di ricarica DC 5V 300mA (red LED lights)
Unità altoparlante IPX7 driver unit φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Microfono sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Batteria 550mAH 3.7V lithium polymer batteryTempo di ricarica 2H ricarica completaAutonomia in standby ≥ 2000H
Autonomia in funzionamento ≥ 5 H70% volume
Distanza operativa ≥ 10M aria aperta
Frequenza operativa 2.4-2.480 GHZGrado di impermeabilità IPX 7 S/N ≥70dbPeso 105g Coperchio della porta micro-USB Raccordo per ventosa Supporto murale (ventosa removibile) Volume giù/Indietro
Riproduzione/Pausa/Rispondi o Rifiuta chiamata.
On/Off/Abbinamento Volume su/Avanti Attacco per cordino Supporto da bici/Raccordo per ventosa Altoparlante impermeabile Microfono Spia LED Piastra di supporto da bici Presa di ingresso micro-USB
Descrizione:Accessori:Fissaggio della ventosa:Supporto per bicicletta:①chiuso (*AVVERTENZA! CHIUDERE SALDAMENTE DOPO LA RICARICA)
Supporto per bicicletta
Riflettente lanyard
Caricamento: Il messaggio “30 minuti rimanenti” indica che è opportuno caricare il dispositivo. Aprire
la il coperchio protezione micro USB , collegare il cavo micro USB fornito alla presa
di ingresso micro , poi collegare la spina USB al computer o ad una presa USB a
parete. Quando il caricamento è completato, la spia rossa si spegnerà. Se si desidera
riprodurre musica durante il caricamento, collegare il dispositivo e poi avviare il caricamento.*AVVERTENZA dopo il caricamento, verificare che la protezione in gomma sia ben chiusa per impedire l’ingresso di acqua o residui. In caso contrario la garanzia sarà nulla.Pinna del bumper.Tirare la cinghia e chiuderla sul perno 1.Inserire sul pernoPerno 2 Perno 1
Manubrio
Posiziona il raccordo per ventosa nella parte inferiore della fessura situata sul
retro dell’Aquapod e falla salire fino a bloccarla. Per rimuoverla: falla scendere tenendo saldamente sia la ventosa che l’Aquapod.
Guiador
Fixador para a bicicleta Suporte
Montar o fixador para bicicleta:Instruções gerais:Mantenha afastado de temperaturas elevadas ou exposição prolongada à luz direta do sol.Não molhe nem coloque dentro de água. Se for usado durante exercícios, limpe toda a humidade dos auscultadores com um pano suave antes de dobrar.Não desmonte.Não deixe cair o produto.Mantenha fora do alcance das crianças.Não use com o volume no máximo durante longos períodos de tempo.Não use enquanto opera maquinaria, conduz, anda de bicicleta ou faz qualquer outra atividade que requeira estar alerta em relação ao que o rodeia e/ou possa comprometer a sua segurança.A exposição ao volume muito elevado pode causar lesões auditivas.Garantia:O seu produto BOOMPODS tem uma garantia contra defeitos de material ou de mão-de-obra durante um ano a partir da data da compra original, desde que não tenha sido desmontado e não tenha sofrido qualquer dano acidental, como bater em algo ou entrar em contacto com água, etc.O aparelho tem de ser usado de acordo com o manual de instruções. A garantia está sujeita à apresentação do recibo original ou fatura do revendedor e não abrange o desgaste normal ou má utilização. Este deverá ser entregue no centro de reparação local. O centro de reparação não se responsabilizará por quaisquer custos de envio do artigo devolvido.Quanto ao seu centro de reparação local, consulte www.boompods.com.
lanyard
Fixar a ventosa:
Coloque a ventosa no fundo da ranhura na parte traseira do Aquapod, puxe
para cima até ficar segura. Para retirar, puxe para baixo, segurando bem na ventosa e no Aquapod.Carregar:Quando o seu altifalante apresentar a mensagem “30 minutes remaining” (restam 30 minutos), está na altura de efetuar o carregamento. Abra a cobertura
de borracha do micro USB , ligue a extremidade do cabo micro USB fornecido
à entrada micro , depois ligue a ficha USB ao computador ou ponto de
carregamento USB na parede. Quando estiver completamente carregado, a luz
vermelha desliga-se. Se quiser reproduzir música durante o carregamento, ligue
primeiro o seu dispositivo e depois inicie o carregamento.*AVISO: Após o carregamento, certifique-se de que a cobertura de borracha fica bem fechada, para evitar que entre água ou lixo. Se não o fizer, anula a garantia.Características técnicas:Versão do Bluetooth Bluetooth 4.1 Corrente em espera ≤ 200μAVoltagem de funcionamento DC 2.7-4.2 VCorrente de carregamento DC 5V 300mA (red LED lights)
Unidade do altifalante IPX7 driver unit φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Microfone sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Bateria 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Tempo de carregamento 2H Completamente carregado
Tempo de espera ≥ 2000H
Tempo de funcionamento ≥ 5 H70% volume
Distância de funcionamento ≥ 10M Espaços abertos
Frequência de funcionamento 2.4-2.480 GHZClassificação de hermeticidade IPX 7 S/N ≥70dbPeso 105g Cobertura da porta de carregamento Micro USB Ventosa
Fixador de parede (ventosa amovível)
Diminuir o volume/Retroceder
Reprodução/Pausa/Atender ou rejeitar chamadas
Ligar/Desligar/Emparelhar Aumentar o volume/Avançar Ponto de fixação no fio
Fixador para bicicleta/Ponto de fixação na ventosa
Altifalante à prova de água Microfone Indicador LED Placa de montagem na bicicleta Entrada Micro USBDescrição:①fechado
(*AVISO: ESTA TEM DE SER BEM FECHADA APÓS
O CARREGAMENTO)
Introdução: Antes de usar o seu carregador aquapod pela primeira vez, reserve alguns minutos para ler por completo o manual de instruções.Conetar-se ao Bluetooth:Mantenha premido o botão de ligar até ouvir uma voz a indicar “power on” (a ligar). Espere que ela indique “pairing” (a emparelhar). Agora, encontre a palavra "aquapod" no menu do seu dispositivo Bluetooth, selecione-a e espere a indicação “aquapod connected” (aquapod conetado). Agora está conetado e pronto para reproduzir música e receber chamadas.Para desligar, mantenha premido o botão até ouvir “aquapod power off” (aquapod a desligar). Se faltar energia ao seu dispositivo Bluetooth ou se sair do seu alcance, o seu Aquapod indicará a mensagem “aquapod disconnected” (aquapod desconetado). Quando isto acontecer, pode desligar e voltar a ligar o seu altifalante para voltar a efetuar a conexão, ou premir e manter premido o
botão de reprodução/pausa para ativar o modo de emparelhamento e voltar
a efetuar a conexão.Conetar com o cabo de áudio:
Ligue a ficha de áudio de 3,5 mm à sua fonte musical, e à entrada micro à
base do seu Aquapod . TENHA EM CONTA: O volume diminui neste modo e o
SEU ALTIFALANTE NÃO É À PROVA DE ÁGUA OU DE SALPICOS.
Deslizar para a
protuberância
Puxe a alça para a protuberância 1.slide on to nipple nipple 2 nipple 1Acessórios:Fixe a alça de silicone no guiador, colocando o estabilizador de choques no topo. Puxe a alça até que um dos orifícios chegue à protuberância 1. Quando a alça estiver bem fixada no guiador, faça deslizar o seu aquapod para a protuberância 2 do mesmo modo que fixaria uma ventosa para chuveiro (consulte a imagem apresentada em cima).Também recomendamos fixar o cordão ao seu aquapod e enrolá-lo à volta do guiador, para uma segurança extra.
FIN
充電:
スピーカー「30minutesremaining(残30分)」指示が出たら、充電のです
ゴム製のmicroUSBカバー①を開き付属のmicroUSBケーブルの端⑮をmicro入力ソ
⑭に接続続いてUSB⑯をコンピーまたは壁のUSBソの充電ポイトに
接続完全に充電される赤ラプ⑫が消充電中に音楽を聴きたい場合は、
お使いのデバイスを接続から充電を開始ださい。*警告 充電後は、ゴム製カ
がしっかり閉じてることを認しやゴミが入らいようにします。これると、
製品保証が無効にな
マミ②Aquapod背面のストの下に当で引き上げ外すには、
と持ったまま吸盤とAquapodの両方に引き下げます
説明:
①USB充電ポーカバー
②吸盤のツマ
②ール(着脱可能な吸盤)。
④音量下げる/前に戻る。
⑤再生/一時停止/着信応答または着信拒否。
⑥オン/オ/ペアグ
⑦音量上げる/先に進む。
⑧ネプ接続ポイ
⑨バイマウ/吸盤マウ用ポイ
⑩防水スピーカー。
⑪Mic.マ
⑫LEDイジケーー。
⑬バイマウ用ス
⑭MicroUSB入力
①閉じた状態
(*警告充電後は
る必要があます)Bluetoothの接続:
で「 power on (オン)と指示されるまでオン ボタン⑥を押し、pairing (アリング )
示されるま待ちますこれでaquapod単語がお使いのBluetoothイス
に表示されるので、これを選択し、aquapod connected (aquapod続されました)
指示されるで待つ接続が完音楽の再生や着信への応答が可能になます
電源を切るには、aquapod power off (aquapodの電源を)と指れるまで
を押したままにますBluetoothデバイスの電池が消耗通信範囲外に出た
場合は、Aquapodに「 aquapod disconnected (aquapodの接続が切れま)」と
指示が出まれが起きた場合電源を入れ直スピーカーを再接続すか、また
は再生/一時停止ボタン⑤を押したままペアグモードを有効に再接続ださ
オーケーブルの接続:
3.5mmディオジャックをース続し、micro USB⑮端子をAquapodの底
面⑭に接続注意: の利用形態では音量は低スピーカーは防水、防滴では
なくなります。
ーフィンるようにしてシリコストラッ
をハンドルバーに取付け穴の一つがツマ1るま
でスプを引き回ますプがハンドルバーに
っか付けれたら洗面所で吸盤を取付けるの
と同じやり方マミ2Aquapodのスロれます
(上の図を参照)
Aquapodにネプを取付け、ハンドルバーの
周りにてさらることを奨します。
バイマウ用スプの取付け:
吸盤の取付け:バンパーン上部。
ストラップ 1の方に引
ツマミの方
ずらす
マミ 2 マミ1
ハンドルバーアクセサリー:主な使用上の注意:
高温から遠ざけ、直射日光に長時間あてないでださい。
液体がかからないださい。
分解しないでください。製品を落下させないでください。子供の手の届かない所に置いてださい。
保証:
お使いのBOOMPODS製品についは、分解が行われていないおよび衝撃や水没等の
不慮の損傷を受けていないを条件に当初の購入日1年間、資材または製造作業上
の欠陥に対す保証が適用されま
本デバイスは取扱説明書に基づいてお使いださい。保証の適用には小売業者発行のインボ
または領収証を提示する必要が通常使用に消耗や破損、誤用または改造され
たデバイスについは適用されないも製品はお近のサースセーへお送
ださい。サービスセーでは製品の返送の際のいかなる配送費用負担かねますの
でご了承ださい。
お近のサービスセーについては、www.boompods.comにご覧ださい。
はじめに:
Aquapodを初めてお使いになる前に、お手数ですが取扱説明書をお読みださい。
Technical specifications:
Bluetooth Version Bluetooth 4.1
Standby Current ≤ 200μA
Working Voltage DC 2.7-4.2 V
Charging Current DC 5V 300mA (red LED lights)
Speaker Unit IPX7 waterproof driver unit φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Microphone sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Battery 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Charging Time 2H fully charge
Standby Time ≥ 2000H
Working Time ≥ 5 H70% volume
Working Distance ≥ 10M open air
Working frequency 2.4-2.480 GHZ
Waterproof rank IPX 7
S/N ≥70db
weight 105g
handlebar
Inleiding: Voordat u uw aquapod voor het eerst kunt gebruiken, dient u even de
tijd te nemen om deze gebruiksaanwijzing door te lezen.
Beschrijving:
Micro USB-oplaadpoort afdekking.
Nippel van de zuignap.
Wandbevestiging (verwijderbare zuignap).
Volume verlagen/vorige lied.
Play/pauze/telefoontjes opnemen of weigeren.
Aan/uit/koppelen
Volume verhogen/volgende lied.
Bevestigingspunt sleutelkoord.
Fietsbevestiging/bevestigingspunt zuignap.
Waterbestendige luidspreker.
Microfoon.
LED-indicatielampje.
Montageriem voor de fiets.
Micro USB input-aansluiting.
Bike Mount strap
Karabiner
safety lanyard
Accessories:Opladen:
Zodra uw luidspreker “30 minutes remaining” (30 minuten resterend) laat horen, moet u hem opladen.
Open de rubberen micro USB afdekking , sluit de meegeleverde kabel met het micro USB uiteinde
aan op de micro aansluiting en sluit vervolgens de USB aan op een computer of USB
stroomvoorziening.
Eenmaal volledig opgeladen gaat het rode lampje uit. Als u muziek wilt luisteren tijdens het opladen,
dient u eerst uw apparaat te koppelen alvorens op te laden.
*WAARSCHUWING na het laden dient u ervoor te zorgen dat de rubberen afdekking goed wordt
gesloten en geen water of vuil erin terecht kan komen. Als u dat niet doet, komt de garantie te vervallen.
①
Gesloten Verbinden via Bluetooth:
Houd knop ingedrukt totdat u “power on” (ingeschakeld) hoort en wacht totdat u vervolgens
“pairing” (koppelen) hoort, zoek nu naar aquapod in het menu van uw Bluetooth-apparaat, kies
dit & wacht totdat u “aquapod connected” (aquapod verbonden) hoort. U bent nu verbonden
& klaar om muziek af te spelen & telefoontjes te ontvangen.
Om uit te schakelen drukt u & houdt deze ingedrukt totdat u “aquapod power off” (aquapod
uitgeschakeld) hoort.
Als uw Bluetooth-apparaat uit gaat of als u buiten het bereik van uw aquapod bent,
hoort u “aquapod disconnected” (aquapod verbinding verbroken) zodra dit gebeurt, kunt u of UIT
& AAN schakelen, dit herstelt de verbinding met uw luidspreker, of druk op de pauze knop & houd
deze ingedrukt om de koppelmodus te activeren en opnieuw te verbinden.
Aansluiten met een audiokabel:
Sluit een 3.5 audiojack aan op uw muziekbron & de microfoon aansluting op de aansluiting van
uw aquapod LET OP: In deze modus is het volume lager, bovendien is de luidspreker niet langer
waterbestendig of spatwaterdicht.
(*WAARSCHUWING DIT MOET GOED WORDEN GESLOTEN NA HET LADEN)
handlebar
Plaats de nippel in de onderkant van de sleuf aan de achterkant van de aquapod, trek hem
omhoog totdat hij goed zit, om te verwijderen trekt u hem naar beneden terwijl u de zuignap en
aquapod goed vast houdt.
Bevestig de silicone riem op het stuur door de bumper vin boven te
plaatsen, de riem er omheen te plaatsen totdat één van de gaten
nippel 1 bereikt. Zodra de riem veilig is bevestigd aan het stuur, schuift
u uw aquapod op de nippel 2 op dezelfde manier als u dit doet bij de
douche zuignap (zie bovenstaande afbeelding).
Wij raden ook aan een sleutelkoort aan uw
aquapod te bevestigen en dit om het stuur te draaien
voor extra beveiliging.
De fietsbevestiging monteren: Bevestiging van de zuignap:
bumper vin
bovenkant
trek de band op nippel 1.
op de
nippel schuiven
nipple 2 bumper vinnipple 1
Technical specifications:
Bluetooth Version Bluetooth 4.1
Standby Current ≤ 200μA
Working Voltage DC 2.7-4.2 V
Charging Current DC 5V 300mA (red LED lights)
Speaker Unit IPX7 waterproof driver unit φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Microphone sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Battery 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Charging Time 2H fully charge
Standby Time ≥ 2000H
Working Time ≥ 5 H70% volume
Working Distance ≥ 10M open air
Working frequency 2.4-2.480 GHZ
Waterproof rank IPX 7
S/N ≥70db
weight 105g
Algemene richtlijnen:
Beschermen tegen hoge temperaturen en langdurige blootstelling aan direct zonlicht vermijden.
Voorkom contact met vloeistoffen.
Niet demonteren.
Laat het product niet vallen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Garantie:
Uw BOOMPODS product is voorzien van een garantie tegen defect materiaal of foutieve productie
gedurende één jaar vanaf de originele aankoop. Voorwaarde is dat het product niet gedemonteerd
is en geen beschadigingen van een ongeval heeft zoals breuk of onderdompeling in water etc.
Het apparaat dient in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing te worden gebruikt. Om gebruik
te kunnen maken van de garantie dient u de originele rekening of de kassabon van de winkel te
kunnen overhandigen en dekt niet de normale gebruikssporen of verkeerd gebruik of bewerking. U
dient het product te retourneren naar het dichtstbijzijnde servicecentrum. Het servicecentrum neemt
de retourkosten van het product niet voor zijn rekening.
Kijk op www.boompods.com voor het dichtstbijzijnde servicecentrum.
BOOMPODSwww.boompods.com
®
Umieść końcówkę na spodzie szczeliny z tyłu aquapod, pociągnij, aż do zamocowania. Aby wyjąć
ją, popchnij przytrzymując mocno przyssawkę i aquapod.
Przymocuj silikonowy pasek do kierownicy, umieszczając zderzak
na górze, przeciągnij wokół pasek, aż jeden z otworów
znajdzie się na wysokości końcówki 1. Po odpowiednim
przymocowaniu paska do kierownicy, dopasuj aquaqpod do
końcówki 2 tak, jakbyś przymocowywał przyssawkę prysznica
(zob. poniższy schemat).
Zalecamy również przymocowanie linki do aquapod i zrobienie
pętli wokół kierownicy dla większego bezpieczeństwa.
Mocowanie uchwytu rowerowego: Mocowanie przyssawki:zderzak
góra
pociągnij pasek na końcówkę 1.
przesuń na końcówkaKońcówka2 zderzakKońcówka 1
Technical specifications:
Bluetooth Version Bluetooth 4.1
Standby Current ≤ 200μA
Working Voltage DC 2.7-4.2 V
Charging Current DC 5V 300mA (red LED lights)
Speaker Unit IPX7 waterproof driver unit φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Microphone sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Battery 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Charging Time 2H fully charge
Standby Time ≥ 2000H
Working Time ≥ 5 H70% volume
Working Distance ≥ 10M open air
Working frequency 2.4-2.480 GHZ
Waterproof rank IPX 7
S/N ≥70db
weight 105g
Ogólne zalecenia:
Przechowuj poza wysokimi temperaturami i bezpośrednim światłem słonecznym.
Unikaj kontaktu z płynami.
Nie rozmontowywać.
Nie należy przeciążać wyrobu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Gwarancja:
Produkt BOOMPODS jest objęty gwarancją na wady materiałowe lub produkcyjne przez okres
12 miesięcy od daty pierwszego zakupu, jeśli nie został rozmontowany lub uszkodzony
przypadkowo na skutek wstrząsy lub zanurzenia w wodzie, itp
Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja jest uwarunkowana
przedstawieniem oryginalnej faktury lub paragonu od sprzedawcy i nie obejmuje normalnego
zużycia , naruszenia lub niewłaściwego użycia w jakikolwiek sposób. Należy odnieść urządzenie
do miejscowego centrum serwisowego. Centrum serwisowe nie ponosi żadnych kosztów wysyłki
przesłanego produktu.
Na stronie www.boompods.com znajdziesz informacje na temat miejscowych centrów serwisowych.
Wstęp:
Przed użyciem aquapod po raz pierwszy należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Accessories:Ładowanie:
Po usłyszeniu komunikatu „Pozostało 30 minut”, należy przystąpić do ładowania. Otwórz
gumową pokrywę micro USB , podłącz końcówkę załączonego przewodu micro USB do
gniazda wejściowego micro i podłącz USB do punktu ładowania w komputerze lub gniazdku
ściennym USB.
Po całkowitym naładowaniu czerwone światło zgaśnie. Jeśli chcesz odtwarzać muzykę podczas
ładowania,
podłącz urządzenie zanim rozpoczniesz ładowanie.
*OSTRZEŻENIE po załadowaniu upewnij się, że gumowa pokrywa jest właściwie zamknięta, by
uniemożliwić przedostanie się wody lub zanieczyszczeń. Nieprzestrzeganie tego punktu unieważni gwarancję.
①
zamknięte Podłączanie do Bluetooth:
Przytrzymaj przycisk ON , aż usłyszysz komunikat głosowy „power on”, odczekaj do komunikatu
„parowanie”, odszukaj słowo aquapod w menu urządzenia Bluetooth, wybierz je
i odczekaj do komunikatu „podłączono z aquapod”, jesteś teraz połączony z urządzeniem i możesz
odtwarzać muzykę i odbierać połączenia.
Aby wyłączyć, wciśnij i przytrzymaj aż do komunikatu „aquapod power off”
Jeśli urządzenie Bluetooth nie będzie zasilane lub znajdzie się poza zasięgiem, aquapod
poinformuje „aquapod odłączony”. Możesz wtedy wyłączyć i włączyć urządzenie, by
ponownie podłączyć głośnik, lub wcisnąć i przytrzymać przycisk pauza , by włączyć
tryb parowania i ponownie podłączyć urządzenie.
Podłączanie za pomocą przewodu audio:
Podłącz złącze audio 3.5 do źródła muzyki i połączenie micro do
podstawy aqaupod UWAGA: Poziom głośności będzie w tym trybie niższy
a głośnik nie będzie już odporny na wodę lub spryskanie.
(*OSTRZEŻENIE NALEŻY WŁAŚCIWIE ZAMKNĄĆ PO NAŁADOWANIU)
Opis:
Pokrywa portu ładującego micro USB.
końcówka przyssawki.
Montaż ścienny (zdejmowana przyssawka).
Przyciszanie/Cofnięcie.
Odtwarzanie/Pauza/Odbieranie lub odrzucanie
połączeń.
On/Off/Parowanie
Zwiększenie głośności/Przesuwanie do przodu.
Punkt przymocowania linki.
Uchwyt rowerowy/Punkt montażowy przyssawki.
Głośnik nieprzemakalny.
Mik.
Wskaźnik LED.
Taśma uchwytu rowerowego.
Gniazdo wejściowe micro USB.
music . anywhere . everywhereUser Manual

aquapod

waterproof wireless speaker

BOOMPODS

BOOMPODS is a trademark of BOOMPODS LTD., Registered in England No 08147066.
Boompods Ltd Unit 34, 67-68 Hatton Garden, London EC1N 8JY United Kingdom
BOOMPODS ©2019 All Rights. This product uses BOOMPODS technology and is covered by international patents, aquapod-IP:201530092953.0. Made in China.
Τοποθετήστε το στήριγμα στη βάση της υποδοχής, στο πίσω μέρος του aquapod, τραβήξτε προς
τα πάνω μέχρι να σταθεροποιηθεί. Για να το αφαιρέσετε, τραβήξτε προς τα κάτω, κρατώντας γερά και
τη βεντούζα και το aquapod.
Προσαρτήστε τον ιμάντα σιλικόνης στο τιμόνι, τοποθετώντας
το εξόγκωμα τιμονιού στην κορυφή και τυλίξτε τον ιμάντα μέχρι
κάποια από τις οπές να φτάσει στο στήριγμα 1.
Μόλις προσαρτηθεί με ασφάλεια ο ιμάντας στο τιμόνι, τοποθετήστε
το aquapod στο στήριγμα 2, όπως θα τοποθετούσατε το τηλέφωνο
του ντους στη βεντούζα
(βλέπε παραπάνω διάγραμμα).
Συνιστούμε, επίσης, την προσάρτηση του σχοινιού στο aquapod
και το τύλιγμά του γύρω από το τιμόνι, για επιπρόσθετη
ασφάλεια.
Προσάρτηση βάσης ποδηλάτου: Προσάρτηση βεντούζας:
τραβήξτε τον ιμάντα πάνω στο στήριγμα 1.
Technical specifications:
Έκδοση Bluetooth Bluetooth 4.1
Κατάσταση αναμονής ≤ 200μA
Τάση λειτουργίας DC 2.7-4.2 V
Φορτίο φόρτισης DC 5V 300mA (red LED lights)
Μονάδα ηχείων IPX7 waterproof driver unit φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Μικρόφωνο sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Μπαταρία 550mAH 3.7V lithium polymer battery
Χρόνος φόρτισης 2H fully charge
Χρόνος αναμονής ≥ 2000H
Ωρα εργασίας ≥ 5 H70% volume
Απόσταση εργασίας ≥ 10M open air
Συχνότητα εργασίας 2.4-2.480 GHZ
Αδιάβροχη κατάταξη IPX 7
S/N ≥70db
Βάρος 105g
Γενικές οδηγίες:
Κρατάτε το προϊόν μακριά από υψηλή θερμοκρασία ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα
εκτεθειμένο στον ήλιο.
Αποφύγετε την επαφή με υγρά.
Μην το αποσυναρμολογήσετε.
Μην το αφήσετε να πέσει κάτω.
Φυλάσσετέ το μακριά από τα παιδιά.
Εγγύηση:
Το προϊόν σας BOOMPODS καλύπτεται από εγγύηση για τυχόν ελαττώματα στα υλικά ή την τεχνική
αρτιότητα για ένα ολόκληρο έτος από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς, με την προϋπόθεση ότι
δεν έχει αποσυναρμολογηθεί και δεν έχει υποστεί ζημιά από ατύχημα, όπως κρούση, βύθιση στο νερό
κλπ.
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Η εγγύηση ισχύει με την
προϋπόθεση της προσκόμισης του αρχικού τιμολογίου ή απόδειξης από τον έμπορο λιανικής
πώλησης και δεν ισχύει για φυσιολογική φθορά ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή αν έχει πειραχτεί.
Θα πρέπει να επιστραφεί στο τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης, το οποίο δεν θα καλύψει κανένα κόστος
αποστολής του επιστραφέντος προϊόντος.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο www.boompods.com σχετικά με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.
Εισαγωγή: Προτού χρησιμοποιήσετε το aquapod για πρώτη φορά, αφιερώστε
λίγο χρόνο για να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη.
Φόρτιση:
Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη «30 minutes remaining [υπόλοιπο χρόνου 30 λεπτών]» θα πρέπει να φορτίσετε
τη συσκευή. Ανοίξτε το καπάκι καουτσούκ της υποδοχής micro USB και συνδέστε το παρεχόμενο
καλώδιο micro USB στην υποδοχή micro USB και στη συνέχεια το USB σε υπολογιστή ή επιτοίχια
πρίζα με υποδοχή USB.
Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση θα σβήσει η κόκκινη ένδειξη . Εάν θέλετε να αναπαράγετε μουσική κατά
τη διάρκεια της φόρτισης, συνδέστε πρώτα τη συσκευή σας και μετά ξεκινήστε τη φόρτιση.
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι καουτσούκ έχει κλείσει καλά, ώστε να μην
εισχωρήσει νερό ή βρομιά μέσα στην υποδοχή. Σε περίπτωση που το αμελήσετε, η εγγύηση θα ακυρωθεί.
Σύνδεση με Bluetooth:
Διατηρήστε πιεσμένο το κουμπί ΟΝ μέχρι να ακουστεί το ηχητικό σήμα «power on [ενεργοποίηση]».
Περιμένετε το σήμα "pairing [ζεύξη]" και αναζητήστε τη λέξη «aquapod» στο μενού της συσκευής Bluetooth σας.
Επιλέξτε την και περιμένετε το σήμα «aquapod connected [aquapod συνδεδεμένο]». Έχετε πλέον συνδεθεί
και είστε έτοιμοι για την αναπαραγωγή μουσικής και τη λήψη κλήσεων.
Για απενεργοποίηση, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί μέχρι το σήμα «aquapod power off [απενεργοποίηση
aquapod]».
Σε περίπτωση απενεργοποίησης της συσκευής Bluetooth ή μετακίνησής σας εκτός εμβέλειας, η συσκευή
aquapod θα προβάλλει την ένδειξη «aquapod disconnected [aquapod αποσυνδεδεμένο]». Σε αυτή την
περίπτωση, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή ή πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Αναπαραγωγή/
Παύση/Αποδοχή ή Απόρριψη κλήσεων για να ενεργοποιηθεί εκ νέου η λειτουργία ζεύξης.
Σύνδεση με καλώδιο ήχου:
Συνδέστε το βύσμα ήχου 3,5 στην πηγή μουσικής και τη σύνδεση micro στη βάση του aquapod . ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:
Η ένταση του ήχου θα είναι μικρότερη σε αυτή τη λειτουργία, ενώ το ηχείο σας δεν θα είναι πια αδιάβροχο.
Περιγραφή:
Καπάκι θύρας φόρτισης Micro USB.
Στήριγμα βεντούζας.
Επιτοίχια βάση (αφαιρούμενη βεντούζα).
Μείωση έντασης ήχου/Παράλειψη πίσω.
Αναπαραγωγή/Παύση/Αποδοχή ή Απόρριψη κλήσεων.
ON/OFF/Ζεύξη
Αύξηση έντασης ήχου/Παράλειψη εμπρός.
Σημείο προσάρτησης σχοινιού.
Βάση ποδηλάτου/Σημείο τοποθέτησης βεντούζας.
Αδιάβροχο ηχείο.
Μικρόφωνο.
Ένδειξη LED.
Ιμάντας βάσης ποδηλάτου.
Υποδοχή Micro USB.
κλειστό (*ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ)ωθήστε
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
①
closed
⑭
BOOMPODS
handlebar
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
nipple 2 bumper finnipple 1
DE
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
British Design
Einleitung: Bevor Sie Ihren aquapod Lautsprecher zum ersten Mal benutzen,
nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, die Bedienungsanleitung zu lesen.
Mit Bluetooth verbinden:
Die Einschalttaste ON drücken, bis Sie die Meldung “power on”(Einschaltvorgang)
hören. Anschließend auf die Aufforderung“pairing” (Kopplung) warten. Schauen Sie in Ihrem Bluetooth Gerätemenü nach dem Eintrag „aquapod“. Wählen Sie den Eintrag aus und warten Sie, bis die Meldung “aquapod connected” (aquapod getrennt) gesprochen wird. Die Verbindung ist damit hergestellt und einsatzbereit. Sie können nun Musik darüber abspielen und Anrufe entgegen nehmen. Zum Ausschalten gedrückt halten, bis die Meldung “aquapod power off”(aquapod wird ausgeschaltet) zu hören ist. Wenn der Akku Ihres Bluetooth Geräts leer oder das Gerät nicht mehr in Funkreichweite ist, meldet sich aquapod mit der
Meldung “aquapod disconnected” (aquapod getrennt). Sie haben nun die Möglichkeit,
den Lautsprecher aus- und wieder einzuschalten und eine erneute Verbindung herzustellen, oder die Wiedergabe/Pausetaste gedrückt zu halten, um den Kopplungsmodus zu aktivieren und die Verbindung wieder herzustellen.Per Audiokabel anschließen:Schließen Sie ein Miniklinkenkabel mit 3,5 mm an Ihre Musikquelle und an den
Mikroanschluss unten am aquapod an BITTE BEACHTEN: Die Lautstärke ist bei
dieser Verbindung leiser & DER LAUTSPRECHER IST NICHT MEHR WASSERDICHT BZW. SPRITZWASSERGESCHÜTZT.
Fahrrad-halterung
lanyard
Aufladen: Sobald der Lautsprecher meldet “30 minutes remaining” (30 Minuten Restzeit) ist es an der Zeit, aufzuladen. Öffnen Sie die Gummiabdeckung am Micro USB-Anschluss
, schließen Sie das mitgelieferte MikroUSB-Kabel am Mikroeingang an, und
verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer oder einer USB-Ladebuchse.
Wenn der Akku voll aufgeladen ist, geht die rote Lampe aus. Wenn Sie beim
Aufladen Musik hören möchten, schließen Sie es zuerst an Ihr Gerät an und laden Sie danach auf.*WARNUNG Nach dem Aufladen daran denken, die Gummiabdeckung fest anzubringen, damit kein Wasser oder Schmutz eindringen kann. Wenn Sie dies nicht beachten, erlischt die Garantie.
①DeckelMicro-USB-Ladeanschluss.
②NippelfürSaugnapf.
③Wandbefestigung(abnehmbarerSaugnapf).
④Leiser/Zurückspringen.
⑤Wiedergabe/Pause/Anrufeannehmenoderablehnen.
⑥Ein/Aus/Koppeln
⑦Lauter/Vorwärtsspringen.
⑧Handschlaufenöse.
⑨Fahrrad-/Saugnapfhalterung.
⑩WasserdichterLautsprecher.
⑪Mikrofon.
⑫LED-Anzeige.
⑬Fahrradhalteplatte.
⑭Micro-USB-Eingangsbuchse.
Beschreibung: Zubehör:
①
geschlossen
(*ACHTUNG - MUSS NACH DEM LADEN
FEST VERSCHLOSSEN WERDEN)
Karabiner
Allgemeine Hinweise:Von hohen Temperaturen fernhalten und nicht über längere Zeit direkt der Sonne aussetzen.Nicht nass werden lassen oder in Wasser tauchen. Nicht zerlegen.Das Produkt nicht fallen lassen.Außer Reichweite von Kindern halten.Nicht über längere Zeit bei voller Lautstärke benutzen.Nicht bei der Bedienung von Maschinen, beim Autofahren, Radfahren oder anderen Aktivitäten benutzen, bei denen wachsam auf die Umgebung geachtet werden muss und/oder die Sicherheit beeinträchtigt werden könnte. Eine zu hohe Lautstärke kann das Gehör schädigen.Garantie:
Ihr BOOMPODS Produkt ist mit einer Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler
für ein ganzes Jahr ab dem Datum des Originalkaufs versehen, sofern es nicht zerlegt wurde oder unabsichtlich durch zum Beispiel einen Stoß oder durch Eintauchen in Wasser oder dergleichen beschädigt wurde.Das Gerät muss in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung benutzt werden. Um die Garantie geltend machen zu können, muss die Originalrechnung oder der Kaufbeleg vom Händler vorgelegt werden. Von der Garantie ausgeschlossen sind normaler Verschleiß, falsche Benutzung oder unerlaubte Veränderungen. Das Produkt sollte an die Kundendienstzentrale vor Ort gesandt werden. Die Kundendienstzentrale kommt nicht für die Versandkosten des eingesandten Artikels auf.Bitte besuchen Sie www.boompods.com, um eine Kundendienstzentrale in Ihrer Nähe zu finden.
Den Nippel unten in die Öffnung auf der Rückseite des Aquapod einführen und bis
zum festen Sitz nach oben schieben. Zum Abnehmen den Saugnapf und Aquapod gut festhalten und nach unten schieben.
Technische Daten:
Bluetooth Version Bluetooth 4.1
Standby-Strom ≤ 200μA
Betriebsspannung DC 2.7-4.2 V
Ladestrom DC 5V 300mA (red LED lights)
Lautsprecher IPX7 waterproof driver unit φ45 4Ω 3.5W (max) 100-18000Hz
Mikrofon sensitivity: -48±3dB;omni-directional; S.N.R≥60dB
Akku
Ladedauer 2H für Vollaufladung
Standby-Zeit ≥ 2000H
Betriebsdauer ≥ 5 H70% Lautstärke
Betriebsentfernung ≥ 10M Im Freien
Betriebsfrequenz 2.4-2.480 GHZ
Wasserdichtigkeit IPX 7
S/N ≥70db
Gewicht 105g
Saugnapf anbringen: Befestigen der Fahrradhalterung:
Oberseite
der
Stoßfängerfinne
Riemen auf Nippel 1 ziehen 1.
Auf den Nippel
schieben
LenkerBefestigen Sie den Silikonriemen am Lenker, indem Sie die Stoßfängerfinne nach oben platzieren, ziehen Sie den Riemen um den Lenker, bis eines der Löcher Nippel
1 erreicht. Wenn der Riemen fest am Lenker angebracht
ist, schieben Sie Ihren aquapod auf Nippel 2, und zwar auf die gleiche Weise, wie Sie den Dusch-Saugnapf befestigen würden (siehe oben gezeigtes Bild). Für noch mehr Sicherheit empfehlen wir außerdem, die Kordel an Ihrem aquapod zu befestigen und um den Lenker zu schlingen.
3.5mm wired option
3.5mm wired option
nipple 2 nipple 1
SV
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
Fahrrad-halterung
Karabiner
3.5mm wired option
Beskrivning:
Styrstång
DK
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
Fahrrad-halterung
Karabiner
3.5mm wired option
safety lanyard
FR
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
Karabiner
3.5mm wired option
Guidon
Support vélo
bumper fin
safety lanyard
ES
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
Karabiner
3.5mm wired option
bumper fin
IT
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
Karabiner
3.5mm wired option
bumper fin
PT
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
Karabiner
3.5mm wired option
NL
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
3.5mm wired option
Bike Mount strap
Karabiner
safety lanyard
PL
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
3.5mm wired option
handlebar
Bike Mount strap
Karabiner
safety lanyard
PL
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
3.5mm wired option
lanyard
JP
open
③④ ⑤
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
8
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
⑭
BOOMPODS
BOOMPODS
a
q
u
a
p
o
d
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
U
K
b
y
D
T
d
e
s
i
g
n
l
t
d
a
l
l
r
i
g
h
t
s
r
e
s
e
r
v
e
d
©
2
0
1
6
w
w
w
.
b
o
o
m
p
o
d
s
.
c
o
m
I
P
:
2
0
1
5
3
0
0
9
2
9
5
3
.
0
.
F
C
C
I
D
:
2
A
F
A
X
-
A
Q
U
A
P
O
D
.
A
P
3
Karabiner
3.5mm wired option
Bike Mount strap