Manual de instruções Ankarsrum Pasta Roller Lasagne

Ankarsrum Pasta Roller Lasagne
6.2 · 1
PDF manual de instruções
 · 2 páginas
Espagnol
manual de instruçõesAnkarsrum Pasta Roller Lasagne

Pasta roller

lasaGNe

Pastavals lasagne

Pastavalse lasagne

Pastaindsats lasagne

Lasagne-pastatela

Nudelwalze für lasagne

Presse-rouleau lasagne

Rodillo para lasaña

Rullo tirasfoglia per lasagne

Насадка для лазаньи

eNGlIsH

PASTA ROLLER LASAGNE

Preparations
Prepare your pasta dough using the dough
roller and dough knife. Pour 350 g (12 oz.)
durum wheat our into the bowl and run the
machine on low speed, adding 2 large eggs
as it mixes. Lock the dough roller 1-2 cm
from the edge of the bowl and knead until the
dough is smooth, around 5 minutes. Knead
the dough by hand on a oured work surface.
Add a little lukewarm water if the dough
seems dry or crumbly. Shape the dough into
a ball and allow it to rest. Cover it to prevent
it drying out.
Assembly
Attach the roller to the machine’s drive
socket, g. 1-5. Remember that the rst por-
tion of dough is used to clean the attachment
and must therefore be discarded. Begin by
feeding the dough through size 6 and then
gradually reduce the size until you reach the
thickness you require, g. 6-7. Repeat the
feeding-through process 6-7 times per thick-
ness. Fold the pasta dough double before
each new feed-through. If you wish you can
cut the sheets of pasta using the fettuccine or
tagliatelle roller.
Use
Only pasta dough may be used with the pasta
roller. Never stick your ngers or any objects
into the roller. Never lean over the roller while
the machine is running.
Cleaning
Clean the roller using a ne brush or a soft
cloth, though never during operation. The
roller should never be washed or submerged
in water, as this may cause it to rust.

sVeNsKa

PASTAVALS LASAGNE

Förberedelser
Förbered din pastadeg med degrulle och
degkniv. Häll 350 g durumvetemjöl i kitteln
och kör maskinen på låg hastighet samtidigt
som du tillsätter 2 stora ägg. Lås degrullen
1-2 cm från kittelns kant och knåda tills de-
gen är smidig, cirka 5 minuter. Arbeta degen
för hand på mjölad arbetsbänk. Tillsätt lite
ljummet vatten om degen är torr och smulig.
Forma den färdiga degen till en boll och låt
den vila övertäckt så den inte torkar.
Montering
Montera valsen på maskinens drivuttag,
bild 1-5. Tänk på att den första delen deg
används för att rengöra tillbehöret och därför
bör slängas. Börja att mata degen igenom
storlek 6 och minska successivt tjockleken till
önskad tjocklek uppnåts, bild 6-7. Upprepa
matningen 6-7 gånger per tjocklek. Vik
pastadegen dubbel inför varje ny matning.
Om du önskar, skär pastaskivorna med fet-
tuccine- eller tagliatellevalsen.
Användning
Endast pastadeg får användas till pastav-
alsen. Stoppa aldrig ngrar eller främmande
föremål i valsen. Luta dig aldrig över valsen
när maskinen är igång.
Rengöring
Rengör valsen med en n borste eller mjuk
trasa, dock aldrig under drift. Valsen får aldrig
rengöras eller nedsänkas i vatten eftersom de
då kan rosta.

www.ankarsrum.com

ProDUCt No: 920 900 008
1
4
7
2
5
3
6
Keep these instructions
Spara dessa instruktioner
Ta vare på disse anvisningene
Gem instruktionerne
Säilytä nämä ohjeet
Bewahren Sie diese Anweisungen auf
Conservez ces instructions
Conserve estas instrucciones
Conservare le presenti istruzioni
Сохраните инструкцию
Read the safety instructions in the manual
before use.
Läs säkerhetsföreskrifterna I manualen
innan användning.
Les sikkerhetsforskriftene i håndboken
før bruk.
s sikkerhedsforskrifterne i brugsanvis-
ningen før brug.
Lue käyttöohjeen turvallisuusohjeet, ennen
kuin käytät laitetta.
Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheits-
anweisungen in dem Handbuch.
Lisez les consignes de sécurité du manuel
d'instruction avant d'utiliser l'appareil.
Lea las instrucciones de seguridad
incluidas
en el manual antes de usar la máquina.
Leggere le istruzioni di sicurezza prima
dell'uso.
Перед использованием ознакомьтесь
с инструкцией по безопасности.
No: 920 000 131 reV. 1

Manual de instruções

Veja o manual do Ankarsrum Pasta Roller Lasagne aqui, de graça. Este manual está na categoria Outros aparelhos de cozinha e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 6.2. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Ankarsrum Pasta Roller Lasagne ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Você tem alguma pergunta sobre o Ankarsrum Pasta Roller Lasagne e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Ankarsrum Pasta Roller Lasagne dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Ankarsrum Pasta Roller Lasagne especificações

Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Ankarsrum Pasta Roller Lasagne.

Geral
Marca Ankarsrum
Modelo Pasta Roller Lasagne
Produto Outros aparelhos de cozinha
EAN 7392238003995
Língua Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo Manual do usuário (PDF)
Características
Cor do produto Aço inoxidável
Compatibilidade AKM 6220
Material do corpo do produto Metal
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Ankarsrum Pasta Roller Lasagne abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados