Manual de instruções Ankarsrum Pasta Cutter Tagliatelle

Ankarsrum Pasta Cutter Tagliatelle
5.5 · 1
PDF manual de instruções
 · 2 páginas
Espagnol
manual de instruçõesAnkarsrum Pasta Cutter Tagliatelle

Pasta cutter

tagliatelle

Pastavals tagliatelle

Pastavalse tagliatelle

Pastaindsats tagliatelle

Tagliatelle-pastatela

Nudelwalze für tagliatelle

Presse-rouleaux tagliatelle

Rodillo para tagliatelle

Rullo tagliasfoglia per tagliatelle

Насадка для тальятелле

1
4
7
2
5
8
3
6

eNglisH

PASTA CUTTER TAGLIATELLE

Preparations
Prepare your pasta dough using the dough
roller and dough knife. Pour 350 g (12 oz.)
durum wheat our into the bowl and run the
machine on low speed, adding 2 large eggs
as it mixes. Lock the dough roller 1-2 cm
from the edge of the bowl and knead until the
dough is smooth, around 5 minutes. Knead
the dough by hand on a oured work surface.
Add a little lukewarm water if the dough
seems dry or crumbly. Shape the dough into
a ball and allow it to rest. Cover it to prevent
it drying out. Use the lasagne pasta roller to
produce sheets of pasta, or alternatively you
can use a rolling pin to roll the dough out
into sheets.
Assembly
Attach the roller to the machine’s drive
socket, g. 1-5. Remember that the rst por-
tion of dough is used to clean the attachment
and must therefore be discarded. Feed the
pasta sheets through on medium speed.
Hang the fresh pasta on a rack or allow it to
rest on a kitchen towel for about 10 minutes
before you cook it.
Use
Only pasta dough may be used with the pasta
roller. Never stick your ngers or any objects
into the roller. Never lean over the roller while
the machine is running.
Cleaning
Clean the roller using a ne brush or a soft
cloth, though never during operation. The
roller should never be washed or submerged
in water, as this may cause it to rust.

sVeNsKa

PASTAVALS TAGLIATELLE

Förberedelser
Förbered din pastadeg med degrulle och
degkniv. Häll 350 g durumvetemjöl i kitteln
och kör maskinen på låg hastighet samtidigt
som du tillsätter 2 stora ägg. Lås degrullen
1-2 cm från kittelns kant och knåda tills
degen är smidig, cirka 5 minuter. Arbeta
degen för hand på mjölad arbetsbänk. Tillsätt
lite ljummet vatten om degen är torr och
smulig. Forma den färdiga degen till en boll
och låt den vila övertäckt så den inte torkar.
Använd pastavals lasagne för att få pastaplat-
tor, alternativt kavla ut degen till pastaplattor
med kavel.
Montering
Montera valsen på maskinens drivuttag,
bild 1-5. Tänk på att den första delen deg
används för att rengöra tillbehöret och därr
bör slängas. Mata igenom pastaskivorna på
medelhastighet. HHäng den färska pastan
på torkställning eller låt vila på kökshandduk
cirka 10 minuter innan du kokar pastan.
Användning
Endast pastadeg får användas till pastav-
alsen. Stoppa aldrig ngrar eller främmande
föremål i valsen. Luta dig aldrig över valsen
när maskinen är igång.
Rengöring
Rengör valsen med en n borste eller mjuk
trasa, dock aldrig under drift. Valsen får aldrig
rengöras eller nedsänkas i vatten eftersom
den då kan rosta.

www.ankarsrum.com

PrODuct NO: 920 900 009
Keep these instructions
Spara dessa instruktioner
Ta vare på disse anvisningene
Gem instruktionerne
Säilytä nämä ohjeet
Bewahren Sie diese Anweisungen auf
Conservez ces instructions
Conserve estas instrucciones
Conservare le presenti istruzioni
Сохраните инструкцию
Read the safety instructions in the manual
before use.
Läs säkerhetsföreskrifterna I manualen
innan användning.
Les sikkerhetsforskriftene i håndboken
før bruk.
s sikkerhedsforskrifterne i brugsanvis-
ningen før brug.
Lue käytohjeen turvallisuusohjeet, ennen
kuin käytät laitetta.
Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheits-
anweisungen in dem Handbuch.
Lisez les consignes de sécurité du manuel
d'instruction avant d'utiliser l'appareil.
Lea las instrucciones de seguridad
incluidas
en el manual antes de usar la máquina.
Leggere le istruzioni di sicurezza prima
dell'uso.
Перед использованием ознакомьтесь
с инструкцией по безопасности.
NO: 920 000 132 reV. 1

Manual de instruções

Veja o manual do Ankarsrum Pasta Cutter Tagliatelle aqui, de graça. Este manual está na categoria Outros aparelhos de cozinha e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 5.5. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Ankarsrum Pasta Cutter Tagliatelle ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Você tem alguma pergunta sobre o Ankarsrum Pasta Cutter Tagliatelle e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Ankarsrum Pasta Cutter Tagliatelle dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Ankarsrum Pasta Cutter Tagliatelle especificações

Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Ankarsrum Pasta Cutter Tagliatelle.

Geral
Marca Ankarsrum
Modelo Pasta Cutter Tagliatelle
Produto Outros aparelhos de cozinha
EAN 7392238004008
Língua Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo Manual do usuário (PDF)
Características
Cor do produto Aço inoxidável
Compatibilidade AKM 6220
Material do corpo do produto Metal
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Ankarsrum Pasta Cutter Tagliatelle abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados