Manual de instruções Ankarsrum Mincer

Ankarsrum Mincer
7.1 · 1
PDF manual de instruções
 · 2 páginas
Espagnol
manual de instruçõesAnkarsrum Mincer

Mincer

Kvarn

Kvern

Kødhakker

Lihamylly

Fleischwolf

Hachoir

Picadora de carne

Tritacarne

Мясорубка

1
4
7
10
13
2
5
8
11
14
3
6
9
12
15

enGLiSH

Mincer

Assembly
Fit the mincer onto the machine, g. 1-3. For
mincing, t the knife onto the mincer, g. 4.
Be sure to turn the sharp side of the knife
towards the hole disc. Select which hole disc
you want to use and t it outside the knife,
g. 5-9. For stufng sausages, t the sausage
horn, g. 10-15.
Use
Use the 2.5 mm hole disc to mince sh and
make pâté, etc, the 4.5 mm standard hole
disc to mince meat, chicken or sh, the 6
mm hole disc to mince things slightly more
coarsely, and the 8 mm hole disc for pre-
liminary mincing if the meat is slightly tough
or sinewy. Mince again using the 4.5 mm or
2.5 mm perforated disc for a ner mince.
Cut the items to be minced into wedges or
coarse strips. Vegetables should be parboiled
before mincing. Run the machine on medium
speed. When stufng sausages, thread the
sausage casing over the sausage horn. Run
the machine on low speed. If you get air in
the sausage, stop the machine and care-
fully press the air bubble backwards via the
groove on the sausage horn. Always use the
plunger to feed things through, both for minc-
ing and for sausage stufng. Never stick your
hands or other objects into the mincer.
Cleaning
Wash the mincer, hole disc and knife by
hand. Apply a little cooking oil to the hole
disc and knife. The plastic components of the
sausage horn are dishwasher safe.

SVenSKA

KVARN

Montering
Montera kvarnen på maskinen, bild 1-3. Vid
malning, montera kniv, bild 4. Var noga med
att vända knivens vassa sida ut mot hålskivan.
Välj vilken hålskiva du vill använda och mon-
tera utanpå kniven, bild 5-9. Vid korvstopp-
ning, montera korvhornet, bild 10-15.
Användning
Använd hålskiva 2,5 mm till att mala skfärs,
till patéer eller liknande, använd standard-
hålskiva 4,5 mm till att mala färs av kött,
kyckling eller sk, använd hålskiva 6,0 mm
till att mala lite grövre färs och hålskiva 8,0
mm till att förmala om köttet är lite segare
eller senigt. Eftermal med hålskiva 4,5 mm
eller 2,5 mm för nare färs. Skär det som ska
malas i klyftor eller grova strimlor. Grönsaker
bör förvällas innan malning. Kör maskinen
på medelhastighet. Vid korvstoppning, trä
fjälstret över korvhornet. Kör maskinen på låg
hastighet. Om det skulle komma luft i korven,
stanna maskinen och tryck försiktigt ut luften
bakåt via spåren på korvhornet. Använd alltid
matarproppen för påmatning vid såväl maln-
ing som korvstoppning. Stoppa aldrig händer
eller främmande föremål i kvarnen.
Rengöring
Diska kvarnen, hålskivan och kniven för
hand. Smörj in hålskivan och kniven med lite
matolja. Plastdetaljerna till korvhornet kan
maskindiskas.

www.ankarsrum.com

PrODUcT nO: 920 900 029
Keep these instructions
Spara dessa instruktioner
Ta vare på disse anvisningene
Gem instruktionerne
Säilytä nämä ohjeet
Bewahren Sie diese Anweisungen auf
Conservez ces instructions
Conserve estas instrucciones
Conservare le presenti istruzioni
Сохраните инструкцию
Read the safety instructions in the manual
before use.
Läs säkerhetsföreskrifterna I manualen
innan användning.
Les sikkerhetsforskriftene i håndboken
før bruk.
s sikkerhedsforskrifterne i brugsanvis-
ningen før brug.
Lue käytohjeen turvallisuusohjeet, ennen
kuin käytät laitetta.
Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheits-
anweisungen in dem Handbuch.
Lisez les consignes de sécurité du manuel
d'instruction avant d'utiliser l'appareil.
Lea las instrucciones de seguridad
incluidas
en el manual antes de usar la máquina.
Leggere le istruzioni di sicurezza prima
dell'uso.
Перед использованием ознакомьтесь
с инструкцией по безопасности.
nO: 920 000 130 reV. 1

Manual de instruções

Veja o manual do Ankarsrum Mincer aqui, de graça. Este manual está na categoria Outros aparelhos de cozinha e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 7.1. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Ankarsrum Mincer ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Você tem alguma pergunta sobre o Ankarsrum Mincer e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Ankarsrum Mincer dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Ankarsrum Mincer especificações

Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Ankarsrum Mincer.

Geral
Marca Ankarsrum
Modelo Mincer
Produto Outros aparelhos de cozinha
EAN 7350061080224
Língua Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo Manual do usuário (PDF)
Características
Cor do produto Stainless steel,White
Compatibilidade AKM 6220
Material do corpo do produto Metal,Plastic
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Ankarsrum Mincer abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados