Manual de instruções Ankarsrum Flake mill

Ankarsrum Flake mill
6.2 · 1
PDF manual de instruções
 · 2 páginas
Espagnol
manual de instruçõesAnkarsrum Flake mill

Flake mill

Müslikvarn

Müslikvern

Myslikværn

Myslimylly

Flocker

Moulin à céréales

Molinillo de cereales

Macina per ceriali in occi

Мельница для мюсли

1
4
2
5
3
6

eNGliSH

FLAKE MILL

Assembly
Fit the ake mill onto the machine, g. 1-4.
Use
Pour in what is to be ground, max. 1,250 g
(44 oz.), and run on medium speed, g. 5-6.
The mill is only designed for dry ingredients
such as oats, wheat, rye, corn, rice and buck-
wheat. Use pure grain only; foreign objects
such as stones can damage the mill roller.
Cleaning
The adjustment section is not washable.
Empty out the residues from the mill roller
and mill casing and wipe with a dampened
cloth. The feed tray is dishwasher safe.

SVeNSka

MÜSLIKVARN

Montering
Montera müslikvarnen på maskinen, bild 1-4.
Användning
Fyll på kvarnen med det som ska krossas,
max 1250 g och kör på medelhastighet,
bild 5-6. Kvarnen är endast avsedd för torra
ingredienser som havre, vete, råg, korn, ris
och bovete. Använd endast rent spannmål,
främmande partiklar som stenar kan skada
kvarnvalsen.
Rengöring
Inställningsdelen får inte diskas. Töm ut
krossrester ur kvarnvalsen och kvarnhuset
och torka av med en fuktad trasa. Matar-
skålen kan maskindiskas.

www.ankarsrum.com

PRODUCT NO: 920 900 046
Keep these instructions
Spara dessa instruktioner
Ta vare på disse anvisningene
Gem instruktionerne
Säilytä nämä ohjeet
Bewahren Sie diese Anweisungen auf
Conservez ces instructions
Conserve estas instrucciones
Conservare le presenti istruzioni
Сохраните инструкцию
Read the safety instructions in the manual
before use.
Läs säkerhetsföreskrifterna I manualen
innan användning.
Les sikkerhetsforskriftene i håndboken
før bruk.
s sikkerhedsforskrifterne i brugsanvis-
ningen før brug.
Lue käytohjeen turvallisuusohjeet, ennen
kuin käytät laitetta.
Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheits-
anweisungen in dem Handbuch.
Lisez les consignes de sécurité du manuel
d'instruction avant d'utiliser l'appareil.
Lea las instrucciones de seguridad
incluidas
en el manual antes de usar la máquina.
Leggere le istruzioni di sicurezza prima
dell'uso.
Перед использованием ознакомьтесь
с инструкцией по безопасности.
NO: 920 000 137 ReV. 1

Manual de instruções

Veja o manual do Ankarsrum Flake mill aqui, de graça. Este manual está na categoria Outros aparelhos de cozinha e foi avaliado por 1 pessoas com uma média de 6.2. Este manual está disponível nos seguintes idiomas: Espagnol, Inglês. Você tem alguma dúvida sobre o Ankarsrum Flake mill ou precisa de ajuda? Faça a sua pergunta aqui

Precisa de ajuda?

Você tem alguma pergunta sobre o Ankarsrum Flake mill e a resposta não está no manual? Faça sua pergunta aqui. Forneça uma descrição clara e completa do problema e de sua pergunta. Quanto melhor descrever seu problema e sua pergunta, mais fácil será para outros proprietários do Ankarsrum Flake mill dar-lhe uma resposta adequada.

Número de perguntas: 0

Ankarsrum Flake mill especificações

Abaixo você encontrará as especificações do produto e as especificações do manual do Ankarsrum Flake mill.

Geral
Marca Ankarsrum
Modelo Flake mill
Produto Outros aparelhos de cozinha
EAN 7350061080392
Língua Espagnol, Inglês
Tipo de arquivo Manual do usuário (PDF)
Características
Cor do produto Branco
Compatibilidade AKM 6220
Material do corpo do produto Plástico
ver mais

Perguntas Frequentes

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta no manual? Você pode encontrar a resposta para sua pergunta nas Perguntas Frequentes sobre o Ankarsrum Flake mill abaixo.

A sua pergunta não está na lista? Faça a sua pergunta aqui

Sem resultados